Vedtægter

LMBU's vedtægter styrer og regulerer arbejdet i LMBU og arbejdsgrenene: LMU, Between og Kids.

Vedtægterne udstikker de overordnede rammer for arbejdet på landsplan og afdelingsplan, og er desuden vigtige for at LMBU kan være godkendt til at få tilskud gennem Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Vedtægterne er vedtaget af LMBU's generalforsamling, som er foreningens øverste myndighed.

Download LMBU's vedtægter her.