Tro og værdier

Hvorfor findes der en organisation som Luthersk Missions Børn & Unge?
Et godt svar findes i Kolossenserbrevet kap 1 vers 13: ”Gud friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige; i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse.”

Mens vi bor og lever i Danmark, så ønsker Gud at flytte hver enkelt person over i sin elskede søns rige. Det er altså muligt at være dansker der bor i Danmark og samtidig være Guds barn der bor i Guds Rige. Forbløffende – men troværdigt.

På grund af Jesus og syndernes forladelse er den virkelighed blevet en reel mulighed. Gud befrier os fra mørkets magt. Gud gør os til hans elskede børn gennem syndernes forladelse. Forbløffende – men troværdigt.

Det ønsker vi at gøre kendt. Det ønsker vi skal blive fortalt til flere og flere.

Derfor er formålet med LMBU og de organisatoriske rammer, at skabe gode muligheder for at forkynde evangeliet i Danmark for børn, juniorer, teenagere og unge mennesker.
LMBU findes mange steder rundt i landet, hvor der uge efter uge er børn og unge, som samles for at lytte til ord fra Bibelen, for at dele troen med hinanden og for at række budskabet videre til andre.
I LMBU er der nemlig gang i en hel masse fantastiske aktiviteter. Og aktiviteternes kvalitet ligger helt grundlæggende i, at de på den ene eller anden måde medvirker til at Kristus på korset bliver Frelser og Herre for flere og flere.

LMBU er en del af Luthersk Mission og er derfor enig i de samme værdier som LM. Det handler om

1) at forkynde evangeliet, så det viser Guds grænseløse kærlighed og så det sætter mennesker i frihed. I LMBU bliver evangeliet forkyndt i overensstemmelse med klassisk evangelisk-luthersk bekendelse.

2) at have Bibelen og dens budskab om Jesus Kristus, som grundlæggende fundament for tro, lære og liv.

3) at LMBU ønsker flere og flere mennesker skal høre budskabet om Guds nåde i Jesus Kristus, så de kommer til tro og bliver en del af Guds familie. Uanset om de har boet længe eller kort tid i Danmark.

4) at der er brug for alle og enhver i Guds menighed. Hver enkelt har værdi og kan med netop sine evner, sine nådegaver og med netop sin alder bidrage til, at Gud bliver æret, troet og tilbedt.