En hjælp til kassereren

LMBU rækker en hjælpende hånd til vores mange frivillige kasserere.

"Når du taster i Excel-arket, når du får LMUerne til at betale kontingent og når du udbetaler kørepenge til en prædikant – så er du i gang med at tjene Gud! Det er perspektivet på din opgave som kasserer. Du tjener Gud!"

Sådan står der i LMBU's nye kassererguide. I det store LMBU-landskab er der mange vigtige opgaver, som varetages af frivillige. Af disse opgaver får kasserer-opgaven som regel kun opmærksomhed ved den årlige generalforsamling. Men den manglende opmærksomhed til trods er den frivillige kasserer en af de vigtigste personer i LMBU's arbejde.

LMBU ønsker derfor at række dig, der er frivillig kasserer, en hjælpende hånd til at varetage opgaven så godt som muligt og med mindst muligt besvær. Den nye kassererguide er hurtigt læst og giver en god indføring i og overblik over kassererens opgaver i foreningen.

Kassererguiden bliver snart trykt og udsendt, men kan allerede nu hentes her på lmbu.dk.