Genåbning i LMBU

Halleluja!! Vi må mødes igen. Så det vil vi selvfølgelig gøre, inden for de rammer som myndighederne anbefaler.

Hvor er det fedt! Vores aktiviteter handler om fællesskab. Med Gud først og fremmest, men jo også virkelig meget i en kontekst med andre kristne. Nu må vi mødes igen, og det er fantastisk.

Vi skal stadig være særligt opmærksomme på at undgå smittespredning, og må ansvarligt følge de givne retningslinjer.

Hvad betyder det i praksis?
Der gælder de samme regler for os, som der gælder for kirkerne. F.eks. betyder det, at: 

 • Der må maksimalt være 1 person pr. 4 m2 gulvareal i lokalet
 • Afstandskravet er mindst 1 meter mellem personer - 2 meter ved sang
 • Hånddesinfektionsmiddel skal stilles til rådighed
 • Plakater med Sundhedsstyrelsens generelle information skal opsættes

Se uddybning her.

Ikke kaffe-hygge som før
Myndighederne skelner mellem indendørs forkyndende aktiviteter og indendørs foreningsaktiviteter. Det sidste er der ikke åbnet for endnu. Så vi kan ikke mødes til social aftner. Og hyggen efter det forkyndende møde, skal også ud fra et forsigtighedsprincip begrænses.

Skrappe hygiejneregler gør, at vi opfordrer til at vente med at gå tilbage til gamle vaner med kage/kaffe-hygge. I stedet kan man rykke aktiviteter eller kagespisning udendørs, her i faste grupper á højst 10 personer. Stadig med afspritning og afstand.

Hvordan kan et møde så se ud?
Dvs. at vores møder i den kommende tid, kunne se således ud:

 • Velkomst
 • Sang (med 2 meters afstand)
 • Forkyndelse
 • Sang (med 2 meters afstand)
 • Fælles bøn
 • Afsluttende samtale
 • Evt. udendørs aktivitet/hygge

Læs mere
LM og LMBU har lavet en fælles vejledning, der går mere i dybden. Den finder du her.

Se også:
Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer.
Kirkeministeriets retningslinjer for kirkelige aktiviteter.
Kulturministeriets retningslinjer for udendørs aktiviteter.

 

Genåbning for særligt udsatte

Nogle børn og voksne har svært ved at deltage i den genåbning, der foregår lige nu. Enten fordi de er i risikogruppen for COVID-19, har handicaps, diagnoser eller af andre grunde føler det utrygt at skulle mødes med mange mennesker. Dem skal vi huske at tage særligt hensyn til.

Herunder følger nogle råd, som er værd at overveje, for at så mange som muligt kan føle sig velkommen i jeres klub/LMU i denne tid.

Husk dem der sidder hjemme Læs mere
Brug jeres egne erfaring og husk på, hvordan det var at sidde derhjemme og ikke kunne være i klub/LMU, og den glæde det nu er, at I kan være med igen. Husk dem, der nu bliver ladt tilbage i genåbningen, fordi de har handicaps, diagnoser eller de er i risikogruppen for COVID-19. De har brug for, at fællesskabet passer på dem, for at de kan være med.
Tag ansvar for at alle er trygge Læs mere
Det kan være svært at være den, som siger fra, eller som tager hjem fra en aktivitet, fordi det ikke føles trygt. Tag ansvar for at aktiviteterne er trygge for alle, så dem, som er udsat ikke selv skal gøre det. Læg planer for, hvordan I vil organisere aktiviteterne og informer alle om, hvordan I vil gøre det, for at skabe tryghed og gøre det hyggeligt, når I mødes. Åbenhed om jeres overvejelser og tiltag skaber tryghed.
Skal digitale aktiviteter fastholdes? Læs mere
Overvej om det giver mening at fastholde nogle digitale aktiviteter. Mange klubber har været superkreative til at udvikle virtuelle fællesskaber i denne periode. Brug jeres erfaringer til at sørge for at inkludere dem, der stadig skal forblive isoleret.
Hvem møder ikke op? Læs mere
Vær opmærksom på dem, der ikke møder op, når I genstarter aktiviteter. Spørg ind til, hvad der kan gøre det trygt for dem at deltage.
Måske har den seneste tid været særligt svær Læs mere
Vær opmærksom på, at den sidste tid kan have været svær for mange. At være så tæt på sin familie og ikke have andre sociale kontakter at læne sig opad, som de tidligere har haft. Gruppen af socialt udsatte kan være større nu end før. Så derfor, når I mødes igen, vær opmærksomme på dem, der ikke har deltaget i de virtuelle aktiviteter på det seneste. Hiv fat i dem, der har haft det svært i denne periode og vis, at I ønsker, at de kommer og er sammen med jer, og at I er der for dem.