Genåbning i LMBU

Halleluja!! Vi må mødes igen. Så det vil vi selvfølgelig gøre, inden for de rammer som myndighederne anbefaler.

Hvor er det fedt! Vores aktiviteter handler om fællesskab. Med Gud først og fremmest, men jo også virkelig meget i en kontekst med andre kristne. Nu må vi mødes igen, og det er fantastisk.

Vi skal stadig være særligt opmærksomme på at undgå smittespredning, og må ansvarligt følge de givne retningslinjer.

Hvad betyder det i praksis?
Der gælder de samme regler for os, som der gælder for kirkerne. F.eks. betyder det, at: 

 • Der må maksimalt være 1 person pr. 4 m2 gulvareal i lokalet
 • Afstandskravet er mindst 1 meter mellem personer - 2 meter ved sang
 • Hånddesinfektionsmiddel skal stilles til rådighed
 • Plakater med Sundhedsstyrelsens generelle information skal opsættes

Se uddybning her.

Ikke kaffe-hygge som før
Myndighederne skelner mellem indendørs forkyndende aktiviteter og indendørs foreningsaktiviteter. Det sidste er der ikke åbnet for endnu. Så vi kan ikke mødes til social aftner. Og hyggen efter det forkyndende møde, skal også ud fra et forsigtighedsprincip begrænses.

Skrappe hygiejneregler gør, at vi opfordrer til at vente med at gå tilbage til gamle vaner med kage/kaffe-hygge. I stedet kan man rykke aktiviteter eller kagespisning udendørs, her i faste grupper á højst 10 personer. Stadig med afspritning og afstand.

Hvordan kan et møde så se ud?
Dvs. at vores møder i den kommende tid, kunne se således ud:

 • Velkomst
 • Sang (med 2 meters afstand)
 • Forkyndelse
 • Sang (med 2 meters afstand)
 • Fælles bøn
 • Afsluttende samtale
 • Evt. udendørs aktivitet/hygge

Læs mere
LM og LMBU har lavet en fælles vejledning, der går mere i dybden. Den finder du her.

Se også:
Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer.
Kirkeministeriets retningslinjer for kirkelige aktiviteter.
Kulturministeriets retningslinjer for udendørs aktiviteter.