LMBU og Corona - en opfordring til at sætte alle aktiviteter på pause i 14 dage

Onsdag aften meddelte Danmarks regering og sundhedsmyndigheder, at det er nødvendigt med en række indgribende tiltag de næste 14 dage for at begrænse smitterisikoen ved Corona-virus.

I LMBU ønsker vi at følge vi de retningslinjer og vejledninger, som regeringen udsteder vedrørende Corona-virus.

Derfor opfordrer LMBU’s Landsbestyrelse hermed til, at alle lokale aktiviteter i klubber og foreninger bliver sat på pause de næste 14 dage.

Regering og myndigheder vil opdatere deres anbefalinger og vejledninger i løbet af den kommende periode.

Det betyder, at LMBU også opfordrer lokale klubber og foreninger til at holde sig orienteret og løbende justere aktivitetsniveauet i forhold til myndighedernes fremtidige vejledninger.

Ifølge Danmarks Radio lyder regeringens nuværende udmelding sådan:

”Alle indendørs kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud og lignende lukker i to uger fra på fredag. Samtidig opfordrer regeringen til, at trossamfund, foreninger med videre lukker på samme måde.” Link: https://www.dr.dk/nyheder/indland/danmark-bliver-lukket-ned-saadan-kan-det-paavirke-dig

Det er denne vejledning, vi hermed opfordrer alle i LMBU til at følge.

Samtidig opfordrer vi til forbøn for situationen i Danmark.
Bed for regering og myndigheder, som skal træffe vigtige beslutninger.
Bed for sundhedspersonale og for dem, der bliver syge af Coronavirus.

På vegne af LMBUs Landsbestyrelse:

Magnus Haahr Nielsen, landsformand
Lars Larsen, landsleder