Opdateret! Om de nyeste COVID-19 tiltag

Fredag 23. oktober gav regering og myndigheder nye retningslinjer vedr. Covid-19 med virkning fra mandag 26. oktober.

Store dele af samfundet bliver underlagt nye restriktioner – netop med henblik på fortsat at kunne holde andre dele af samfundet åbent. Foreningsliv og kirkeligeaktiviteter er nogle af de områder, der holdes åbne.

Det betyder, at der er forholdsvis lidt, som er ændret vedrørende LMBU’s muligheder for at afholde vores aktiviteter. Det betyder også, at vi frimodigt kan fortsætte med at samles om Guds Ord i LMBU.

Hold dig jævnligt opdateret på http://dlm.dk/corona og på https://duf.dk/nyheder/
Begge steder giver hjælp til at forstå og fortolke de gældende retningslinjer.

Fortolkning

De generelle retningslinjer fra ministerierne skal fortolkes og oversættes til de konkrete lokale forhold, der gælder i forskellige sammenhænge og forskellige organisationer.

I LM og LMBU vælger vi derfor, at skelne mellem LMU og Kids/Between, når vi fortolker retningslinjerne.

  • LMU regner vi som menighedsaktiviteter – med dertil hørende retningslinjer fra Kirkeministeriet
  • Kids/Between regner vi som foreningsaktiviteter – med dertil hørende retningslinjer fra Kulturministeriet

Visir og mundbind

Fra 29. oktober gælder det, at uanset om man deltager i en aktivitet i Kids, Between eller LMU, så skal alle over 12 år bære visir eller mundbind ved ankomst og afgang.

I Kids og Between skal alle ledere over 12 år bære visir eller mundbind hele tiden.
Dog undtagen den person, der på et givent tidspunkt står for en aktivitet – f.eks. holder bibelfortælling eller sætter en leg i gang.

I Between skal alle deltagere over 12 år bære visir eller mundbind hele tiden.
Dog undtagen når de sidder ned eller deltager i en aktivitet, der vanskeliggør at have mundbind på – f.eks. aktiv leg.

I LMU må man tage sit mundbind af, så længe man sidder på sin stol og deltager i menighedsaktiviteten.
Når man rejser sig og går nyt sted hen i lokalet, skal man igen tage sit mundbind på.

Aktiviteter i LMU

At aktiviteter i LMU fortolkes bredt som menighedsaktiviteter betyder, at mulighederne for tilladte aktiviteter er lidt bredere end ”kun” forkyndelse.

Dermed indgår f.eks. bibelstudie, kaffepause, fællesspisning, sang, forkyndelse m.m. bredt set i kategorien ”menighedsaktiviteter” (hvis man har fællesspisning, skal alle hygiejneforskrifter selvfølgelig overholdes).
Dette betyder, at en indsamlingsaften eller en lovsangsaften også opfattes som menighedsaktiviteter, der er tilladte i LMU-regi.

I vores formålsparagraf står bl.a. at formålet i LMBU er, at ”tilskynde til personlig og ordnet deltagelse i Guds riges arbejde, såvel i Danmark som internationalt”. En indsamlingsaften til LMUs missionsprojekt eller en lovsangsaften opfattes dermed som menighedsaktiviteter, der tilskynder til deltagelse i Guds riges arbejde.

Men hvis man f.eks. vælger at dyrke sport eller spille brætspil (hvor det er det eneste eller primære formål), så er aktiviteten hverken en forenings- eller menighedsaktivitet. Den slags aktiviteter fortolkes som sociale forsamlinger og er dermed omfattet af det almindelige forsamlingsloft – som frem til 22. november er på max. 10 personer i alt.

Lokalets størrelse afgør hvor mange personer, der kan deltage i LMUs ”menighedsaktiviteter” – altså de gældende krav vedr. kvadratmeter og afstand.

Aktiviteter i Kids og Between

At aktiviteter i Kids og Between fortolkes som foreningsaktiviteter betyder, at arbejdet kan fortsætte næsten fuldstændig som, vi har gjort indtil nu i efteråret. Den eneste skærpelse er de ovennævnte krav om visir eller mundbind for alle ledere og deltagere over 12 år.

Af pædagogiske grunde opfordrer LMBU til at ledere helst benytter visir fremfor mundbind. Dette skyldes, at børnene har brug for at kunne aflæse de voksnes ansigtsmimik – og derfor er dette blot en opfordring fra LMBU og ikke myndighedernes retningslinjer.

Samtidig opmuntrer LMBU til at fortsætte med (eller begynde igen) på at holde klubaftener, børnekirke m.m. For myndighederne har lagt en række stramninger ned over resten af samfundet, fordi de ønsker at skærme børnene mest muligt fra Corona-restriktionernes konsekvenser for børn og unges mentale sundhed. Det har de valgt at gøre ved fortsat at holde foreningslivet åbent – og derfor kan vi med fuld frimodighed fortsætte i Kids og Between.

Det gældende forsamlingsloft for foreningsaktiviteter i Kids og Between er i alt 50 personer. Dette er inkl. de voksne ledere og/eller forældre, som skal bære mundbind.

Husk Guds ord og løfter

Det er godt at minde os selv og hinanden om Guds løfter. Her er det Rom 1,16 og 8,38 (citeret fra Bibelen på Hverdagsdansk).

Jeg skammer mig bestemt ikke over at fortælle budskabet om Jesus, for det indeholder en guddommelig kraft, som er i stand til at give evigt liv til alle, der tror på ham.
Jeg er overbevist om, at intet i hele universet kan skille os fra Guds kærlighed – hverken engle eller åndsmagter, hverken det, som eksisterer nu, eller det, som vil komme i fremtiden.

Sådan!
Lad os frimodigt fortsætte med at samles om Guds Ord i LMBU.


Kærlig hilsen
Lars Larsen
Landsleder for Luthersk Missions Børn & Unge