Mål: 150 nye medlemmer i 2016!

Det er nu muligt at oprette enkeltmedlemskab af LMBU, også selvom man ikke er medlem af en lokalforening.

For hver indmeldelse vil LMBU modtage 1000 kr. mere i støtte fra Dansk Ungdoms Fællesråd. Det er penge, som bliver brugt at børn og unge i Danmark må høre om Jesus.

Derfor har LMBU sat sig som mål at få 150 nye medlemmer i alderen 0-30 år inden nytår. Det kan både være dit barn og dig som forælder, der bliver medlem. På den måde kan man få demokratisk indflydelse på LMBU og man sikrer LMBU en større økonomisk indtægt. For 100 kr. kan du give en gave til LMBU på 1000 kr.!

Medlemskab af LMBU koster 100 kr. årligt og man kan melde sig ind her på LMBU's hjemmeside. Det er let og enkelt!