Susanne Iversen stopper i LMBU

Efter næsten fem år som børnekonsulent i LMBU har Susanne Iversen valgt at søge nye græsgange fra 2017.

I 2012 blev Susanne ansat i LM Kids som børnekonsulent i Vestdanmark (Jylland + Fyn). Siden da har Susannes kalender været fyldt med aftaler: besøg i klubber, bobletræf, lejre, stævner, ledersparring og meget mere. Mange børn, klubber og ledere har haft stor glæde af Susannes engagement i det lokale arbejde.

Fra 1. januar går Susanne ned på 20 procent for at afslutte og overdrage sit arbejde, og d. 1. marts slutter hendes ansættelse i LMBU. Herefter vil det være Randers Kristne Friskole, som får glæde af Susanne.

Om sin tid i LMBU siger Susanne: "Det har været en gave at være ansat i LMBU som børnekonsulent. Det er faktisk svært for mig at udpege noget som "det bedste", for hver gang, jeg kommer hjem fra et nyt arrangement, har det været det bedste."

I sin tid som børnekonsulent har Susanne arbejdet tæt sammen med LMBU's mange frivillige ledere: "Jeg vil gerne sige en særlig tak til alle dem, som bruger deres fritid på at arbejde for børnene i LMBU. Det er dem, der holder LMBU, inklusiv os konsulenter, kørende og trækker det største læs. De frivillige ledere er mine rollemodeller."

Alle i LMBU vil gerne sige Susanne en stor tak for de år af sit arbejdsliv, hun har givet til børnene i LMBU, og vil ønske hende og hendes familie Guds rige velsignelse fremover.

Susanne Iversen stopper i LMBU
Det er faktisk svært for mig at udpege noget som "det bedste", for hver gang, jeg kommer hjem fra et nyt arrangement har det været det bedste