172 nye medlemmer af LMBU

I efteråret kørte LMBU en medlemskampagne. Resultatet betyder større tilskud til LMBU's arbejde.

LMBU er kommet ind i det nye år med en rigtig god nyhed. På efterårets generalforsamling åbnede LMBU op for enkeltmedlemskab. Det har i alt 172 personer benyttet sig af, heraf 158 under 30 år. LMBU's samlede medlemstal overstiger dermed med stor sandsynlighed 1000 personer, hvilket udløser ekstra tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd.

Det betyder, at LMBU nu er blevet en endnu stærkere demokratisk organisation. Det betyder også, at vi kan undgå besparelser og fortsætte vores aktivitetsniveau i 2017, og det giver os mulighed for fortsat at tænke offensivt i arbejdet med at række evangeliet til børn og unge i Danmark.

Så en stor TAK til alle, som har meldt sig ind i LMBU.

Hvis du endnu ikke har meldt dig ind, så kan du stadig gøre det her på hjemmesiden.