Emneregister for ”Sing Between Friends”

Her kan du finde forslag til sange, ud fra et givet emne.

Tilbage til forsiden

Guds omsorg

- Alletiders far
- Far må jeg sidde lidt hos dig
- For du er dyrebare
- Gud du er god
- Gud er med
- Gud er min hyrde
- Helligånd-sangen
- Jeg hviler trygt i din nåde
- Jeg kan hvile du hos Jesus
- Kongebørn
- Min Gud er stor og kærlig

Kors og forsoning

- En spire voksed frem
- Blodet som randt
- Der er sejr i Jesu blod
- Graven er tom
- Lam, lam din pels er rød
- Ren og retfærdig
- Som talløse dråber
- Vi vil gi’ dig det bedste, vi har

Jesus og Helligånden

- En spire voksed frem
- Graven er tom, Jesus lever nu
- Jeg hviler trygt i din nåde
- Jeg løfter mine øjne til bjergene
- Helligånd-sangen

Lovprisning

- Dette er Herrens dag
- Du er hellig du her hel
- Gud du er god
- Jeg vil ikke glemme dig
- Jesus din vil jeg være
- Takkesang

Tvivl og modgang

- For du er dyrebar
- Trampolinsangen
- Hverken sorg eller glæde

Mission og efterfølgelse

- Kongebørn
- Kære fader
- Vi vil gi’ dig det bedste, vi har
- Vi vil proklamere sejren

Dagligdag med Gud

- For du er dyrebar
- Gud er med
- Jeg kan hvile ud hos Jesus
- Kære fader
- Trampolinsangen
- Venner for livet

Frelsesvished

- Blodet som randt
- Der er sejr i Jesu blod
- En spire voksed’ frem
- For du er dyrebar
- Ren og retfærdig

Bøn

- Kære fader
- Jeg løfter mine øjne til bjerget

Kanon

- Du er hellig, du er hel
- Vi vil proklamere sejren

Startsang

- Dette er Herrens dag
- Far må jeg sidde lidt hos dig

Afslutningssang

- Jesus din vil jeg være
- Min Gud er stor og kærlig

Bibelvers eller skrevet ud fra bibelvers

- Dette er Herrens dag
- En spire voksed’ frem
- Gud er min hyrde
- Helligånd-sangen
- Hverken sorg eller glæde
- Jeg hviler trygt i din nåde
- Jeg kan hvile du hos Jesus
- Jeg løfter mine øjne
- Jeg vil ikke glemme dig
- Lam, lam din pels er rød
- Ren og retfærdig
- Vi vil gi’ dig det bedste, vi har