Artikler

»Forkynd for børn«

Det vigtigste for en, der forkynder for børn, er at elske Kristus og hans ord. Det næst vigtigste er, at han eller hun elsker børn og kan leve sig ind i deres univers. Det er vigtigt at forstå barnets gradvise udviklingstrin og at kunne formidle på en måde, så det svarer til det. Det sker først og fremmest ved at være sammen med børn og få indsigt i deres verden.

Læs mere

»Fortæl noget mere …!«

Fortællingen er for mig en af de fineste og mest fascinerende kunstarter. Når jeg møder en dygtig fortæller, glemmer jeg tid og sted og suges ind i det univers, som fortælleren maler med sine ord. I den skrevne fortælling er det både legen med ordene, de malende beskrivelser og de ting, der ikke bliver skrevet, som fører mig ind i fortællingen. For en tid deler jeg tanker og handling med et fiktivt menneske, der på nogle måder kan minde om mig selv, eller jeg kan få et indblik i og en forståelse af tankegange og handlemåder, som ligger langt fra mine egne.

Læs mere

»At lægge øre til børns klagesang«

Min påstand er, at i takt med, at flere og flere børns livsbagage er blevet mere og mere problematisk, er kristnes fokusering på sjælesorg med børn dalet. Måske har den aldrig været intens, hvis mængden af tidens litterære fokus afspejles i praksis; men jeg har en fornemmelse af, at der tidligere blev ført flere sjælesørgeriske samtaler med børn – kvaliteten af samtalerne ufortalt

Læs mere

»At forberede en bibelfortælling«

Det er tirsdag aften – du er lige kommet hjem fra arbejde. Kommer i tanke om, det er dig, der har bibelfortælling i børneklubben i morgen. Du er træt og uden energi – du orker det egentlig ikke. Har ikke meget tid, men du ønsker alligevel, det bliver en spændende og fængende bibelfortælling, som børnene husker. Hvad er så vigtigt i din forberedelse: Læs Bibelteksten grundigt igennem allerede 1 uge før Bed om Guds velsignelse og Helligåndens inspiration Læs teksten med nye øjne Åndelig føde for dig! Brug tekstsystemer, forklaringer Visuelt, fortællerperspektiv og involvering

Læs mere

»Gud møder børn gennem uperfekte voksne«

Den kristne læring af børnene kan man ikke tage patent på. Den kristne læring skal ikke være perfekt. Og den kristne læring skal ikke være underholdende. Disse tre statements vil jeg gerne udfolde og opmuntre kristne forældre og menighedsledere med.

Læs mere