2015

»At lægge øre til børns klagesang«

Min påstand er, at i takt med, at flere og flere børns livsbagage er blevet mere og mere problematisk, er kristnes fokusering på sjælesorg med børn dalet. Måske har den aldrig været intens, hvis mængden af tidens litterære fokus afspejles i praksis; men jeg har en fornemmelse af, at der tidligere blev ført flere sjælesørgeriske samtaler med børn – kvaliteten af samtalerne ufortalt

Læs mere

»At forberede en bibelfortælling«

Det er tirsdag aften – du er lige kommet hjem fra arbejde. Kommer i tanke om, det er dig, der har bibelfortælling i børneklubben i morgen. Du er træt og uden energi – du orker det egentlig ikke. Har ikke meget tid, men du ønsker alligevel, det bliver en spændende og fængende bibelfortælling, som børnene husker. Hvad er så vigtigt i din forberedelse: Læs Bibelteksten grundigt igennem allerede 1 uge før Bed om Guds velsignelse og Helligåndens inspiration Læs teksten med nye øjne Åndelig føde for dig! Brug tekstsystemer, forklaringer Visuelt, fortællerperspektiv og involvering

Læs mere

»Gud møder børn gennem uperfekte voksne«

Den kristne læring af børnene kan man ikke tage patent på. Den kristne læring skal ikke være perfekt. Og den kristne læring skal ikke være underholdende. Disse tre statements vil jeg gerne udfolde og opmuntre kristne forældre og menighedsledere med.

Læs mere