2016

»Forkynd for børn«

Det vigtigste for en, der forkynder for børn, er at elske Kristus og hans ord. Det næst vigtigste er, at han eller hun elsker børn og kan leve sig ind i deres univers. Det er vigtigt at forstå barnets gradvise udviklingstrin og at kunne formidle på en måde, så det svarer til det. Det sker først og fremmest ved at være sammen med børn og få indsigt i deres verden.

Læs mere

»Fortæl noget mere …!«

Fortællingen er for mig en af de fineste og mest fascinerende kunstarter. Når jeg møder en dygtig fortæller, glemmer jeg tid og sted og suges ind i det univers, som fortælleren maler med sine ord. I den skrevne fortælling er det både legen med ordene, de malende beskrivelser og de ting, der ikke bliver skrevet, som fører mig ind i fortællingen. For en tid deler jeg tanker og handling med et fiktivt menneske, der på nogle måder kan minde om mig selv, eller jeg kan få et indblik i og en forståelse af tankegange og handlemåder, som ligger langt fra mine egne.

Læs mere