Tro og værdier

Det vigtigste formål for LM-Kids er fortælle børn om Jesus, så de kan lære Ham at kende og tro på Ham, hvis de vil.

Jesus ønsker at være alle børns ven og frelser. Mange børn tror allerede på Jesus. Dem vil vi gerne undervise, så de lærer mere om Ham.

I LM-Kids tror vi på, at Jesus, og kun Jesus, kan give os et evigt liv på en ny jord, når vores liv her på jorden en gang slutter. Det nye liv kan vi få som en gave af Jesus, vi kan ikke fortjene os til det.

Alle mennesker uanset evner, køn, race og religion er lige meget værd og er lige højt elsket af Gud.

I LM Kids taler vi med børnene om de kristne værdier og forsøger at skabe et miljø, hvor alle kan deltage og have det godt.

Når vi bliver uvenner taler vi fx om tilgivelse og prøver at lære at tilgive og modtage tilgivelse.

Når vi taler om penge, taler vi om, at også det er gaver fra Gud og opfordrer børnene til at være med til at give til mennesker i nød, fx i 3. verdens lande.

Når vi taler om demokrati, taler vi om, at Gud har givet os et fællesskab med fælles ansvar og, at det fællesskab også skal tage hensyn til den svage og mindretallet, fordi vi har ansvar for at hjælpe hinanden … osv.

 

Tro og værdier
Alle mennesker uanset evner, køn, race og religion er lige meget værd og er lige højt elsket af Gud.