Bøn

Tak

  • Tak for muligheden for at sende missionærer til Tanzania og for det arbejde, der gøres dér
  • Tak for, at vi i Danmark har ressourcer, vi kan bruge på at hjælpe andre, der ikke har de samme privilegier - og bed om hjælp til at bruge disse ressourcer med fornuft og omsorg 
  • Tak for, at Guds ord når ud til det tanzaniske folk, og at mennesker bliver omvendt
  • Tak for, at alle (både danskere, tanzaniere og resten af verdens befolkning) er højt elsket af Gud og værdifuld i hans øjne

 

Forbøn

  • Bed for Ruth Bach-Svendsen og de andre medarbejdere fra kirken, som tager på skolebesøg for at undervise i pubertet og seksualitet ud fra et kristent livssyn
  • Bed for de mange tanzaniske piger i puberteten; at de må få fornyet selvtillid og ikke stoppe skolegangen på grund af puberteten
  • Bed for de unge i Tanzania; at de må behandle hinanden ordentligt og respektfuldt, også kønnene imellem
  • Bed for kirkerne i Tanzania; at Guds ord må blive forkyndt og flere mennesker komme til tro
  • Bed for de udsendte missionærer og deres arbejde

 

 

Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelser for alle mennesker.

- 1 Tim 2,1