Projektbeskrivelse

Peru'17 - En smittende tro

Formål og baggrund
Den Lutherske kirke i Peru er forholdsvis ung og arbejder på at finde sin form og egenart. Der er omkring 1000 medlemmer fordelt over ca. 30 menigheder. Ungdomsarbejdet i Peru er udfordrende. Det er småt og foregår på tværs af store geografiske områder og kulturelle forskelle.
For at støtte ungdomsarbejdet samler LMU I 2017 ind til bibelskolen på Setela i Arequipa.

Formålet med missionsprojektet 2017 er at være med til at støtte og udvikle ungdomsarbejdet i Peru, så de unge styrkes i troen, og så kirken i Peru vokser.

LMU støtter følgende 4 ting ifm. bibelskolen

  1. Øget stipendieantal på bibelskolen fra 12-15. Dvs. antal pladser på bibelskolen øges med 3.
  2. En reduktion af egenbetalingen til et bibelskoleophold, så flere kan få råd til at komme på bibelskole. Desuden støttes der, så der kan tilbydes fuldt stipendium til 4 elever fra dårligt stillede familier.
  3. Et tilskud til at Den norske Skole ved siden af Setela kan bruges som base for bibelskolen. Der gives tilskud til reparationer og forbedringer på skolen, indkøb af div. musikinstrumenter mv. De enkelte ting er udspecificeret i projektkontrakten. Ved at bo under mere familiære forhold får eleverne mulighed for konkret at leve deres tro ud. Temaer som tilgivelse, broderkærlighed, generøsitet, forbøn, overbærenhed mv. opleves i praksis. Et af de vanskeligste steder at leve ens kristendom ud kan være i hjemmet. Men det er også i familien, at overbærenheden og tilgivelsen har mulighed for at blive størst, kærligheden skjuler mange synder. Ved at eleverne bor mere selvstændigt får de mulighed for at opleve et tæt familiært fællesskab, som måske er det bedste men også det vanskeligste sted at leve sin tro ud.
  4. En ekstra evangelisationstur, så bibelskoleeleverne får mulighed for at komme rundt i Peru, bruge det de har lært og dele deres tro med deres landsmænd.
Ved at støtte Mathilde og Thomas kan vi altså være med til at støtte ungdomsarbejdet i Peru

Indhold

Missionsprojektet kort fortalt

Formål

At være med til at støtte og udvikle arbejdet blandt unge i den Lutherske Kirke i Peru, så de unge styrkes i troen, og kirken vokser.

Indsamling

Vær med til at støtte Bibelskolen på Setela i Arequipa og de unge, som er elever der.

Hvordan støtte?

Via MobilePay
Nummer 66865
Skriv "LMU's missionsprojekt 2017" i din kommentar.

Kontakt

Missionsprojektleder

Louise Høgild

Mail: louise(at)lmbu.dk

Telefon: 20 86 57 11