Hvad vil LMU?

 

LMU har visionen – At gøre en evig forskel i dag.

Selvom vi har mange forskellige aktiviteter ønsker vi, at de skal lede frem mod netop denne vision.

Vi har en mission der hedder – At skabe åbne fællesskaber om Guds ord, for at unge må tro og tjene Jesus Kristus.

Vi tror nemlig, at hvis man kommer til tro på Jesus og har ham som sin frelser, så vil det gøre en evig forskel.

LMU’s grundlag bygger på Luthersk Missions kerneværdier:

Frit evangelium
Troværdig Bibel
Tydelig mission
Nådegaver i funktion

LMU har også en plan for, hvordan kerneværdierne bliver omsat i praksis:

Ubetinget kærlighed
Fordi Gud elsker med ubetinget kærlighed, skal vi elske på samme måde, når vi formidler hans frie evangelium

Bibelen i brug
Fordi en troværdig bibel skal bruges overalt og altid

Aktiv mission
Fordi tydelig mission er udfarende og opsøgende

Ansvar til alle
Fordi nådegaver i funktion betyder, at alle tager ansvar

Værdierne, visionen og missionen udgør tilsammen LMU’s værdi-DNA, og det er derfor det LMU arbejder ud fra og i retning mod.

 

Hvad vil LMU?
Vi tror nemlig, at hvis man kommer til tro på Jesus og har ham som sin frelser, så vil det gøre en evig forskel