Hvorfor LMU?

LMU forsøger at skabe åbne fællesskaber som har fokus på Guds ord, for at unge må komme til tro på Jesus og have ham som sin frelser.

De mange lokale LMU-foreninger rundt omkring i landet er derfor åbne fællesskaber, som drives af frivillige kristne. Der kommer dog både kristne og ikkekristne i LMU-foreningerne, hvor man samles for at høre om, hvad den Jesus, der levede for over 2.000 år siden, har af betydning ind i vores liv i dag.

Det er noget, som alle har brug for at høre om, og derfor er LMU også for alle typer mennesker. Både dig som har det svært med at finde ud af, hvad meningen med livet er, dig som synes, at livet er fedt, dig som føler dig ensom, dig som har travlt, og derfor synes der er for få timer i døgnet og dig som lever en helt normal hverdag med helt normale hverdagsproblemer og glæder. Med andre ord – det er for alle. Selvom vi har en klar overbevisning om, at troen på Jesus er det vigtigste her i livet, er det dog samtidig vigtigt for os at gøre det klart, at du er velkommen selvom du ikke tror på, at Jesus er Guds søn. Du skal med andre ord føle dig velkommen som den du er.

LMU er altså stedet, hvor du kan udfordre og blive udfordret på dine forestillinger om Gud og dit verdensbillede. Fordi det er et sted, hvor du som ung kristen kan have fællesskab med andre kristne, og hvor du som ikke kristen kan møde nogle kristne og høre om, hvad det er vi tror på og få afklaret nogle af dine spørgsmål til kristendommen.

Hvorfor LMU?
LMU er altså stedet, hvor du kan udfordre og blive udfordret på dine forestillinger om Gud og dit verdensbillede