Mere frimodighed til begge køn

Hvordan udfylder vi de rammer LM har sat, så kvinder også har frimodighed til at bidrage med forkyndelsen? Læs om inspirationsdagen og se referatet fra dagen.

Den 25. januar holdt LMU Forkynd Frimodigt – en inspirationsdag om emnet ”at forkynde som kvinde”. Lidt over 30 unge var mødt op.

Dagen startede ud med to oplæg fra en teolog fra DBI, Christian Schøler Holmgaard, og Søren Skovgaard Sørensen, som gik igennem bibelens ord om tjenestedeling, og LM’s praktiske udmøntning af tjenestedelingen. Derefter var der dialog imellem dem og salen, som kunne stille spørgsmål.

I løbet af eftermiddagen havde vi tre kvinder, der hver især fortalte om de veje, de har gået i spørgsmålet om tjenestedeling, og de erfaringer og tanker de har gjort sig. Det var tre meget ærlige oplæg, som viste med stor tydelighed, at det ikke er et nemt spørgsmål.

To pointer
Der var rigtig mange gode pointer i løbet af dagen. To vi gerne vil fremhæve er, at spørgsmålet er ét der går tæt på. I de tre kvinders oplæg var der en klar opfodring til, at vi skal overveje, hvordan vi snakker om tjenestedeling. Det her spørgsmål er nabo til identitet og værd. Hårde ord og ubetænksom opførsel kan hurtigt komme til at tage frimodigheden fra kvinder. Der skal være plads til, at man kan træde ved siden af og være på vej, og have tillid til, at vi ønsker at følge Guds ord!

Det var også meget tydeligt, at vi ikke må få dette spørgsmål til at handle om værdi, eller at det er fordi mænd har særlige evner. Det handler om en orden som Gud har sat os i – men det siger intet om, at det ene køn skulle være mindre værdifuldt, eller at kvinder f.eks. skulle være mindre kloge, og derfor ikke kan være lærer.

Få et referat
Vi har lavet et referat fra dagen. Det indeholder både en kort opsummering, og et længere referat. Det er ikke et statement fra LMU. Det handler ikke om nye holdninger. LM og LMU mener stadig det, der står i Landsstyrelsens vejledninger fra 2003 og 2008.

Fokus ligger i stedet på, hvordan vi udfylder de rammer der er sat, så både mænd og kvinder har frimodighed til at forkynde. Det samme fokus er der i LM generelt, senest med denne guide.