Bibellæsning

Bibelen er ikke kedelig

Jeg ved, at det er alment udbredt, at bibellæsning er kedeligt, intetsigende og irrelevant. Og jeg må samtidig indrømme, at jeg selv befinder mig i denne gruppe med jævne mellemrum.

Det er helt i orden at sige til LMU-møde, at jeg ikke får læst så meget i min bibel. Det er noget, man siger som en slags boganmeldelse: Man har forsøgt at læse den, og det gav ikke mening, det var kedeligt. Sat lidt på spidsen(!), så bliver det en konklusion frem for en problemstilling, som vi skal gøre noget ved.

Skiferier er ikke kedelige – heller ikke Bibelen
Jeg vil gerne anerkende oplevelsen, og jeg vil gerne tage den seriøst, men jeg må samtidig sige, at det er en forkert oplevelse. Bibelen er, Gud den almægtiges fortælling om sig selv, og dernæst hans budskab til de mennesker han har skabt, og som han elsker. Det kan ganske enkelt ikke være kedeligt. Lidt på samme måde som skiferier, Ung Uger, Playstation 3, biografture og nytårsaftner per definition heller ikke kan være kedelige. Bibelen er heller ikke kedelig.

Når jeg så alligevel oplever den som kedelig, er det fordi, jeg ikke forstår, hvad jeg læser. Det er ikke Gud, der er kedelig – hans bog er ikke kedelig, det er mig, der er begrænset i min forståelse.

Din indstilling betyder noget
Med denne nye viden, kan du nu aktivt gøre noget ved din tilgang til bibellæsningen. Hvis du per definition tilgår din bibel med en bagtanke om, at den nok er kedelig og intetsigende, så gør det noget ved dit engagement. Omvendt, hvis du tilgår din bibel med en bagtanke, at det her er Gud den almægtiges ord til mig, så er min påstand, at du også vil indrette dig lidt anderledes.

Bed Gud om at velsigne det du læser
Når du sidder med en bibeltekst, så bed Gud om forståelse. Den sætning lyder som en standardsætning, som altid skal skrives ind i en artikel, der behandler dette emne. Det, at du sidder med den tanke, bekræfter netop vigtigheden af at få det nævnt. Bøn og bibellæsning hænger uløseligt sammen. Læs Salme 1. Her møder du en mand, der er lykkelig, fordi han grunder på Herrens ord dag og nat. Mind Gud om hans løfter. Når du sætter dig med din bibel, så mind ham om de løfter, han har knyttet til hans eget ord. Det kan lyde som om, man på den måde kræver noget af Gud eller forsøger at bestemme over ham, men det er slet ikke sagen. Man er påtrængende. Påtrængende bøn – i overensstemmelse med Guds løfter – bliver hørt, og der får man, hvad man beder om. I Johannesevangeliet 15 vers 8 står der: ”Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om hvad I vil, og I skal få det".

Hvad gør jeg, når jeg ikke fatter det?

Gud er Gud for alle mennesker, og bibellæsning handler i udgangspunktet ikke om intellekt, IQ eller længere teologiske studier. Gud har ønsket at frelse alle mennesker – også den mentalt handicappede eller ham der ikke er i besiddelse af det store teologiske kaffestel – og hans primære redskab er bibelen, det skrevne ord.

Når det er sagt, så kommer vi ikke udenom, at der er tekster, som kan være vanskelige at forstå. Jeg vil forsøge at komme med lidt ideer til, hvordan du kan få større forståelse af disse tekster.

1. Læs Bibelen i sin sammenhæng
Kapitel- og versinddelingen er værdifulde redskaber til at finde rundt i bibelen, men de er ikke en del af den oprindelige tekst, og netop når man skal finde forståelse for en vanskelig passage, så kan man godt blive forstyrret af disse afsnit og inddelinger. Læs kapitlerne der går forud for det, du ikke forstår, og læs det der følger efter. Ofte giver det mere lys over tingene.

2. Læs teksten langsomt
Bibelen rummer ord, vi ikke bruger i sproget i dag. Vi læser ofte hen over dem uden nærmere eftertanke, men hvad betyder et ord som ”retfærdiggørelse” egentlig? Den langsomme læsning har flere gange hjulpet mig til en korrektion af min forståelse af teksten. Når jeg læste den, så vidste jeg på forhånd, hvad den handlede om, eller hvad jeg mente, der var svært. Den langsomme læsning giver min hjerne tid til at bearbejde, hvad der egentlig står. Det har flere gange været nøglen til at forstå den.

3. Konkret hjælp
Sidder du stadig tilbage med en tekst som ikke giver mening, så findes der flere veje du kan gå. Nogle koster lidt penge, andre er gratis.

- Hjælp der koster lidt penge
1. Bibelkommentarer – her vil jeg anbefale Credo-samlingen.

2. Hans Ole Bækgaard: ”Hovedet under armen”. Her behandles 60 forskellige tekster fra både GT og NT, som kan være svære at forstå.

3. Derudover findes der en lang række bøger, som behandler enkelte passager af skriften. www.logosmedia.dk kan hjælpe dig med specifikke forespørgsler.

- Gratis hjælp
1. Bibellæserringen har en rigtig god vejledning til at undersøge en given tekst: Mikroskopmetoden.pdf

2. Sidder du med en konkret bibeltekst, du skal holde andagt over til næste LMU-møde, og har du ikke tid/overskud til at gennemføre vejledningen fra Bibellæserringen, så kommer her en hurtig opsummering:

a) Hvem er forfatteren/afsenderen? Hvem er modtager? Hvilken relation har de til hinanden? Hvordan har atmosfæren været? Hvilken kultur bliver der talt ind i?

b) Hvad er temaet i teksten? Er det en opmuntring/vejledning/formaning/undervisning osv.? Er der ord, der går igen? Er der noget, der særligt bliver betonet?

c) Hvad betyder det for mig/os, der lever i DK i dag?

3. LMU har ansat 5 ungdomskonsulenter, som hver især har et halvstort netværk. Sidder du med en tekst, du ikke forstår, så prøv at skrive til én af dem – kan de ikke svare, så kender de helt sikkert en, der kan.