»Åndelig vækst eller åndelig stress«

Michael Bak Nygaard læser teologi i Aarhus og er fritidsforkynder i IMU og timelærer på Børkop Højskole

Jeg oplever, vi lever i en stresskultur. Vi bliver bombaderet med krav om vækst, og der bliver hele tiden opsat rammer for hvordan vi skal vokse. 

I skolen er det selvfølgeligt meget oplagt, at vi skal dygtiggøre os. Faglig vækst er skolens formål. Men det er ikke kun i skolen at vækst er vigtigt; På arbejdsmarkedet skal du være omstillingsparat, og du skal kunne lide nye udfordringer. Dette er bare andre ord for, at du skal være glad for vækst. Men det stopper ikke engang der: Du skal også gerne opleve vækst i fitness eller i fodboldkluppen, og som menneske skulle du gerne kunne beskrive, hvordan du vokser og bliver et bedre menneske. Det presser os at skulle leve op til alt dette. Jeg tror, vi lever i en stresskultur!

Kraften til at vokse åndeligt

"Åg", betydning:

Bæreredskab bestående af en stang som lægges over skuldrene, og hvortil der i hver ende er fastgjort en spand, kurv el.lign.

Kilde: ordnet.dk

Men hvad med vores tro, skal vi også vokse der? – Er åndelig vækst bare endnu en sten i min stresskulturs sko? – Nej!
Kristendommen vender idéen om vækst på hovedet (ligesom kristendommen har det med at vende det meste på hovedet). Åndelig vækst hænger udtrykkeligt sammen med at være kristen, men den kommer ikke ved, at vi slår os selv i hovedet og prøver mere ihærdigt. Jesus siger i stedet i Matt 11,28, at vi skal komme til ham, og så vil han give os hvile. Når vi gør det, så vil han give os sit åg på. Et åg som er godt ifølge Matt 11,30.

At kende Jesus betyder derimod, at vi handler og opfører os som Jesus

Han vil med andre ord altså give os åndelig vækst. Dette er måske noget af det vigtigste at forstå i forhold til åndelig vækst. Når Jesus inviterer mig ind i sine arme og fortæller mig, hvor meget han elsker mig, når han tager min frygt og smerte; Dér får jeg kraft og energi til at vokse åndeligt. Jeg går ud i verden, fordi jeg ikke kan lade være, ikke fordi jeg skal præstere åndeligt.

Hvad er åndelig vækst?

Matt 11,28-30:

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let.«

Ef 4,13:

... indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde.

Åndelig vækst er ifølge Ef 4,13 at kende Jesus bedre. Det betyder ikke, at vi bare skal læse evangelierne mere grundigt, som om det at vide meget om Jesus er åndelig vækst. At kende Jesus betyder derimod, at vi handler og opfører os som Jesus – ikke at vi ved meget om hans liv. Hvis åndelig vækst er at gøre mere som Jesus, så handler åndelig vækst om tre ting:

1) At vi lever et liv hvor vi forsøger at leve som Jesus levede; i kærlighed og uden synd som beskrevet i Gal 5,13-14.

Åndelig vækst hænger udtrykkeligt sammen med at være kristen, men den kommer ikke ved, at vi slår os selv i hovedet og prøver mere ihærdigt

2) At vi fortæller og opmuntrer mennesker til at tro på Jesus. Det gør Jesus flere gange selv for eksempel i Joh 14,1, hvor Jesus siger: ”Jeres hjerter må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig.” At være med til at sprede dette budskab det er at være i åndelig vækst.

3) Derudover er åndelig vækst også at nedbringe lidelse i verden. Jesus ser gang på gang mennesker som lider, mens han er på jorden, og han gør noget ved det. I Matt 14,25-36 står der: ”Folk på stedet genkendte ham og sendte bud til hele omegnen, og de kom til ham med alle de syge, og de bad ham om bare at måtte røre ved kvasten på hans kappe; og alle, der rørte ved ham, blev frelst."

Disse former for åndelig vækst går hånd i hånd. Vi har misforstået åndelig vækst, hvis vi tror kristendommen kunne handler den ene eller den anden. Vi er kaldet til at vokse i det hele, og det gør vi ved at søge Gud.

Gal 5,13-14:

Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. v14  For hele loven er opfyldt i det ene ord: »Du skal elske din næste som dig selv.«

Kunne du lide denne artikel?