Fem i sex

»Første skridt mod sejr som kristen«

Gud har gjort dig, som tror på Kristus som din Herre og din syndebuk, levende på trods af, at du før var dødsdømt på grund af din synd. Af nåde er DU frelst… og han skriver videre: ”For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i” (Ef 2,8-10). Så sandt som frelsen er gratis og givet til dig uden din indsats, så sandt er det også, at du er skabt til at bære frugt. Sådan har Gud skabt dig, og sådan forvandler han dig også fortsat med sin Helligånd igennem hele dit liv. Det er ikke ved din indsats, han virker. Det er ved Guds. På samme måde som frelsen er gratis og dog først gyldig, når du indvilliger i at lade Gud frelse dig, sådan er de gode frugter også først virkelige, når du indvilliger i at lade ham forme dig.

Læs mere

»Gode råd til kampen«

Verden påvirker os og forfører os til at blive mennesker, der lever væk fra Gud. Det gælder vores menneskesyn, økonomi, seksualmoral, identitet og meget mere. Påvirkningen gennemsyrer hele vores liv. Nogle gange er det tydeligt for mig, hvordan jeg påvirkes af verden. Andre gange er det næsten umuligt for mig at se, eller jeg ser det slet ikke længere. Det er særligt blevet klart for mig, hvor meget jeg er blevet påvirket af verdens syn på sex. Jeg læste bogen ”Den nøgne sandhed om seksualitet”, som virkelig åbnede mine øjne for, hvordan og hvor meget vi bliver påvirkede af verdenen:

Læs mere

»Sex er Guds opfindelse«

På Bibelens første side møder vi beretningen om skabelsen af hele universet og som kronen på værket skabelsen af mennesket. Som det eneste levende væsen bliver mennesket skabt i Guds billede og skabt til at herske over det øvrige skaberværk (1 Mos 1,26-28). Til forskel fra dyr, som kun har drifter og instinkter, er mennesket skabt med intellekt og følelser i tilgift. I de første kapitler i Bibelen, hvor Adam og Eva stadig er i Edens have, bliver det også klart, at mennesker er skabt til fællesskab med Gud og med hinanden. Et helt særligt fællesskab gives til mand og kvinde. Dyr har drifter, der sørger for, at formeringen sker og sørger for, at ynglen passes. Mennesker har seksualitet – som misbrugt i syndens verden kan forfalde til drift, men som er tænkt som noget meget mere, nemlig som kærlighedens udtryk i forholdet mellem mand og kvinde

Læs mere

»Hvad siger Bibelen om ægteskabet?«

Situationen er velkendt: To unge bliver glade for hinanden. De forelsker sig og tilbringer mere og mere tid sammen. På et tidspunkt begynder de at have et seksuelt forhold og ender med at bo sammen. Sådan er det almindelige mønster, også blandt unge med en bevidst kristen baggrund. I de ni år, jeg har været præst i folkekirken, har jeg kun viet fire par, som ikke på forhånd boede sammen ...

Læs mere

»Ægteskab eller papirløst samliv?«

Seksuelt samliv mellem en mand og en kvinde, der ikke er gift med hinanden, er synd. Sådan har den kristne kirke traditionelt betragtet sagen. Men i dag lever de fleste par sammen, inden de bliver gift, og mange bliver aldrig gift, men lever bare sammen alligevel. Vender man sig til Bibelen, kan det være vanskeligt at finde ét sted, der klart afgør, hvordan man som kristen skal se på dette spørgsmål. Men foretager man en rejse gennem Bibelen, bliver det samlede billede alligevel klart: Seksuelt samliv uden for ægteskabet er synd.

Læs mere

»Der er grænser for tilgivelse«

At være beskidt uden på, det er, hvad det er. Noget andet og langt vanskeligere er at føle sig beskidt inden i. Det er en uudholdelig følelse. Man kan fortryde årsagen til, at man blev beskidt og længes efter tilgivelse. Man kan føle sig rigtig ulækker og dum. Porno, sex i film, scener man skulle have lukket for. Nettet. Du sidder alene, og lysten til at se melder sig, og man kan ikke stoppe i tide. Gået for langt i forhold til kæresten. Prøv at nærlæse denne tekst fra Lukasevangeliet 11: ”Dit øje er legemets lys. Når dit øje er klart, er også hele dit legeme lyst; men er det mat, er også dit legeme mørkt. Se derfor til, at lyset i dig ikke er mørke! Hvis altså hele dit legeme er lyst og ingen del mørk, så vil det være helt lyst, som når lysets stråler skinner på dig”.

Læs mere