»Løftet om et land«

Af Jesper Møberg Sundgaard, København NV

Cand. theol., 29 år. 

Det er ikke større end Jylland. Alligevel har Israel igennem historien været centrum for ekstremt meget opmærksomhed, på godt og ondt. Utallige fredsmæglere og internationale diplomater har revet sig i håret over, at det land bare altid er et brændpunkt. Det har været regeret af både muslimer, jøder og kristne. Men hvorfor er det sådan? Og hvad siger bibelen om dette landområde?

For mere end 4000 år siden fik Abraham besked på at forlade sit hjem, i det vi i dag kalder Irak. Han skulle drage til et land Gud ville vise ham (1. Mos. 12,1). Abraham kendte ikke destinationen, men drog alligevel afsted. Da Abraham kommer til Kana’an, det samme område vi kender som Israel, siger Gud til ham: ”Jeg vil give din efterkommere dette land” (1. Mos. 12, 7). Og lidt senere bekræfter Gud sit løfte til Abraham: ”Hele det land, du ser, vil jeg give dig og dine efterkommere for evigt” (1. Mos. 13,15).

Men boede der ikke andre?

Problemet er bare, at der bor andre folkeslag i det land, Gud giver Abraham. Og der går da heller ikke længe før Abrahams efterkommer befinder sig i Egypten som slaver. Men Gud har ikke opgivet sin plan. Mere end 500 år efter Abrahams død, bekræfter Gud sit løfte. Denne gang til Moses. Gud vil udfri israelitterne af Egypten og: ”Jeg vil føre jer til det land, som jeg svor, jeg ville give Abraham, Isak og Jakob; det vil jeg give jer til ejendom. Jeg er Herren!” (2. Mos. 6,8).

For mig at se, er der ingen tvivl om at Gud har givet Abrahams efterkommere, det jødiske folk, et helt særligt landområde. Vi får ikke den store begrundelse, blot at Gud har besluttet det sådan. Udfordringen er, at en hel masse folkeslag måtte lade livet, da Moses og israelitterne indtog landet. Derfor hævder mange, at det dybest set er uretfærdigt at israelitterne bor i landet.
Det er dog vigtigt at hæfte sig ved, at mens israelitterne får landet som en gave af Gud, smides ingen uskyldige ud. Gud bruger israelitterne som et redskab til at straffe de folk der bor i landet for deres synd. To gange siger Gud: ”Det er på grund af disse folks uretfærdighed, at Herren driver dem bort foran dig” (5. Mos. 9, 4+5). De folk der boede i landet, dyrkede afguder og ville ikke tjene Herren. Derfor straffer Gud dem.

Har staten Israel lov til at eksistere?

Hvad så med i dag? Har jøderne ret til at bo i landet? Ja. For det første har Gud givet dem det og vil bruge netop dette geografiske område til at vække sit folk af deres åndelige søvn. Det er et argument som kun dem der tror på Bibelen kan følge. Et mere alment forståeligt argument er, for det andet, at FN i 1947 tildelte jøderne netop dette landområde. På det tidspunkt boede der både jøder og arabere i landet, og man lavede en delingsplan. Kun jøderne accepterede den, og næsten lige siden har der jævnligt været kamp. Vi må støtte staten Israels ret til at eksistere og glæde os over at jøderne, der ellers har været meget forfulgt, nu har et hjem, hvor de kan føle sig trygge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs evt. mere her

Kunne du lide denne artikel?