»Hvordan vurdere lovsange?«

Hør artiklen her

Ulrik Buch er ansat som musiklærer ved Luthersk Missions Højskole (LMH)

Jeg vil i denne artikel give dig et par guidelines til at vurdere lovsang. Nogle vil mene, at det kan vi ikke vurdere, at det er en personlig sag. Jeg vil give dem ret i, at det er meget forskelligt, hvad vi hver især får ud af en lovsang/lovsangsaften. Nogle kan synes, at en lovsang/lovsangsaften er god, mens andre ikke har samme oplevelse. Dette sker igen og igen, men det er ikke det samme, som at sige, at vi ikke kan vurdere lovsange og lovsangsaftener. Det kan vi, og det skal vi.

Målet med al sang og musik i menigheden er at ære Gud. Sangen og musikkens opgave er at hjælpe menighedens medlemmer, så de kan ære menighedens Herre.”… ham være ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled i evighedernes evighed! Amen” (Ef 3,21). En lovsang/lovsangsaften har et tydeligt mål. Gud og Kristus skal æres.

Kan dette måles, vil nogle måske spørge? Som en vægtskål vi benytter, for at se om udfaldet af aftenen, var til Guds ære eller ej? På den måde kan det ikke måles, men mennesker må og kan prøve sig på Guds ord ”Ransag mig Gud, og kend mit hjerte” (Sl 139,23) eller som David ”Det var for Herrens ansigt, jeg gjorde det” (2 Sam 6,14-23). 

Forelsket i Kristus eller i musikstil?

Mange sætter lighedstegn mellem det at blive følelsesmæssigt påvirket af musik, og det at blive fyldt af Ånden, men det er ikke det samme. Sand lovprisning opstår der, hvor mennesket reagerer på Gud og ikke på en bestemt form for musik” (Citat: Rick Warren).

Bang! Hvad vil vi med vores lovsangsaftener? Vi vil, at mennesker skal møde Gud, og for at det kan ske, er vi helt afhængige af Gud og Guds Ånd. Jeg kender desværre mennesker, der forguder musikstile frem for Gud. Dette er dybt problematisk. Nogle mener, at det skal være klassisk musik (uden trommer, elguitar, bas etc.) helst bare et klaver og sang. Andre kaster sig i den modsatte grøft: jo mere musik og jo højere desto bedre.

Vær opmærksom på, at sangene vi synger i vores menigheder former vores tro

Desværre kaster begge lejre sig ned for en musikstil i forsøget på at få lovsangen frem i Guds menighed. Har du forelsket dig i en bestemt (musik)stil og mistet kærligheden til Kristus? Det er ulykkeligt, når det sker                                                        

Lovsange præger vores tro

Brevene i Ny Testamente viser, hvor vigtigt det er, at sandheden fastholdes. ”…han skal holde fast ved lærens troværdige ord, så han er i stand til både at formane med den sunde lære og at gendrive dem, der siger imod.” (Tit 1,9)  Vi synger, om det vi tror - JA! – og vi tror også, på det vi synger. DERFOR! Vær opmærksom på, at sangene vi synger i vores menigheder former vores tro. Det betyder, at sangene, vi vælger, kan få en indholdsmæssig slagside, som derved også præger og former troen. Se til, at lovsangsaftenen har et tydeligt fokus, uden den bliver for ensidig - og endnu værre at den taber fokus og sangene stritter til højre og venstre.                                                           

Har du forelsket dig i en bestemt (musik)stil og mistet kærligheden til Kristus?

Og sidst: lad være med at rive linjer/sætninger ud af sange/lovsange for derved at argumentere for det ubibelske i dem. Forstå at sange er fyldt med billeder/kontraster/metaforer/overdrivelser etc. Og forstå samtidigt, at det at forfalske læren altid er en trussel. At kende forskellen på disse to er bibelsk vurdering – det har vi brug for.  

Se også Åb 14,6-7; Åb 4, 9-11; 2 Kor. 4,15; Fil 2,9-11; Gal 1, 3-5

Kunne du lide denne artikel?