Menighedstugt og omsorg

»Omsorg for taberen«

For en måned siden flyttede jeg sådan rigtig hjemmefra. Nu kan jeg indrette mig som jeg vil, gøre rent når det passer mig og gå på toilet uden at låse døren. Fantastisk. Jeg føler mig faktisk hjemme. Samtidig har det dér med at bo selv også nogle omkostninger. Der skal betales husleje, laves frikadeller og selv tandpasta koster penge. Nå, men pointen er, at et kristent fællesskab på mange måder minder om det her med at flytte ind et nyt sted. Det er super fedt, hvis du er villig til at tage del i omkostningerne.

Læs mere

»Hvad gør jeg, når..?«

Der er emner, det er rigtig nemt at have en mening om i en artikel, men straks er mere vanskelige i den virkelige verden - med virkelige ansigter og menneskehistorier. Sådan et emne handler den her artikel om. Hvordan takler vi det, når de andre ikke altid gør det, som er det rigtige? Hvad skal vi sige til dem? Kan vi sige noget? Og hvordan.. Eksemplerne er mange: Hvad gør vi, når vores kristne venner tager i byen lørdag aften og kommer "halvsnalrede" hjem? Hvad skal vi sige til de gutter, der tager på striben og kører gaderace i Danmarks større byer? Hvordan skal vi tackle den hovmodige, den stolte og hende der er blevet bitter?

Læs mere

»Menighedstugt i LMU«

Når en person siger, at han/hun er kristen, men lever i bevidst, åbenlys og villet synd, så begynder en proces, der kan føre til udelukkelse. Det handler altså ikke om ikke-kristne eller mennesker, der overvejer kristendommen, eller kristne der falder i synd, men mennesker der ved, hvad Jesus og hans apostle lærer om den synd, og vælger at leve videre i den.

Læs mere

»Hvad siger Ny Testamente om menighedstugt?«

Menighedstugt praktiseres overfor åbenlyse og bevidste syndere og vranglærere. Skellet mellem syndere og vranglærere er ikke skarpt, da bevidst vranglære også er synd imod Gud og kan implicere synd på det etiske plan, men med syndere tænkes der på personer, der overtræder Guds bud på det etiske plan, og med vranglærere tænkes der på personer, der afviger fra den apostolske lære. Med syndere er der tænkt på åbenlyse og bevidste syndere, der fremturer og forsvarer deres synd. Der er ikke tænkt på hjertets skjulte synder; synden er tydelig og markant. Der er ikke tænkt på synd af uvidenhed eller tankeløshed; synden er bevidst. Der er ikke tænkt på synd af svaghed eller på fald under fristelse, som angres og bekendes; synden er fastholdt og forsvaret.

Læs mere