»Johannes' hvad-for-noget?«

Hør artiklen her

Thomas Wind er 54 år, gift med Anette og har tre voksne børn. Til daglig er han lærer på Luthersk Missions Højskole (LMH).

Bibelens sidste bog har meget at fortælle os – hvis vi da tør kaste os ud i at læse den! Her finder du en kort guide til bogen og forslag til, hvordan du får taget hul på læsningen.

Johannes’ Åbenbaring kan opleves svær at forstå! Den er fuld af mærkelige syner med mennesker, dyr, engle og dæmoner. Vi læser om sygdom og sult, naturkatastrofer og krig, Satans og Guds vrede. Vi læser om himlen og en by, der hedder "Det ny Jerusalem", hvor gaden er af guld, hvor intet ondt er, og hvor ingen græder. Dér skal Gud engang bo sammen med dem, som tror på Jesus. Underligt!

Hvad du ser i bogen

Johannes’ Åbenbaring handler om livet her på jorden fra apostlen Johannes’ tid frem til Jesu genkomst og det, der skal ske i den forbindelse. Forestil dig bogen som en slags tidsrejse med helikopter, hvor du sammen med Gud ser ned på verdens gang i de store linjer. Hvad ser du?

Du ser Guds menighed, som har evigt liv i kraft af Jesus og sejrer til sidst.  

Du ser verden bløde smerteligt under lidelse i enorm mængde, og at Gud elsker den og vil frelse mennesker.

Du ser nogen søge at forpurre Guds planer og lægge hindringer i vejen for de kristne, ja, forfølge dem. Du ser særligt én, der beskrives som et stort dyr, der stiger op af et hav, nemlig Antikrist. Men så ser du Jesus kæmpe for de kristne i skikkelse af et lam. Da vi som kristne godt kan blive bange for ondskabens kræfter, er bogens fjerde kapitel væsentlig for os. Det er som om, at Gud, før alt det forfærdelige i resten af bogen, vil minde os om at:

Du ser Gud sidde på tronen – hele verdens kontroltårn. Kigger du godt efter, kan du se, at alt det forfærdelige, som overgår verden, udløses fra den trone! (Se fx kapitel 6) Gud står bag alt, som sker, og han har det med i sin store plan. Vi kristne sidder ikke i det kontrolrum! Vi lever vores hverdagsliv med venner og familie, skole og arbejde. Men Gud styrer. Husk det, når du mister overblik og bliver bange for, hvad de såkaldte "verdensledere" kan finde på.

Urolig læsning!

Der er noget i bogen, der gør mig urolig. Det bliver jeg, fordi bogen siger, at hele verden og mit liv har en udløbsdato. Derefter skal vi stilles ind for Guds trone og dømmes. Tronen er også en slags "retssal". Ét eneste kan hjælpe mig i mødet med den retfærdige Gud, nemlig troen på Jesu død og opstandelse. Eller formuleret med billedsproget i teksten: at stå skrevet i livets bog.

Der er hjælp at hente

Johannes’ Åbenbaring er anderledes end Bibelens øvrige bøger, selvom den har lighedspunkter med fx Daniels bog og Ezekiels bog i Det gamle testamente (GT). Grunden til, at den er anderledes, er, at den er en apokalypse, hvor der gøres meget brug af billeder og talsymbolik (se faktaboks nederst). Jeg har dog opdaget, at jo bedre jeg lærer GT at kende, des lettere er det på en måde at forstå Johannes’ Åbenbaring. Bl.a. kan jeg anbefale dig at læse 2. Mosebog, som der er mange hentydninger til. 

Vi lever vores hverdagsliv med venner og familie, skole og arbejde. Men Gud styrer. Husk det, når du mister overblik og bliver bange.

Når du læser i Johannes’ Åbenbaring, er det også godt at have en opslagsbog ved hånden, som ofte kan hjælpe dig, hvis du ikke har tid til at slå op i GT og læse dér (se forslag til opslagsbøger øverst). Men frem for alt: Tænk om bogen, at du ikke behøver at forstå alt hverken første eller syvende gang, du læser den, men det er godt at komme i gang!

Forslag til opslagsbøger:

”Kommentar til Johannes’ Åbenbaring” af Flemming Frøkjær-Jensen

”En blodrød tråd gennem Johannes’ Åbenbaring” af Sverre Bøe

Kunne du lide denne artikel?