»Den alternative verden«

Torsten Borbye Nielsen og Thomas Frovin er henholdsvis missionspræst og projektleder for ”I Mesterens Lys”, der ønsker at bygge bro mellem kirken og den nyåndelige/alternative verden. ”I Mesterens Lys” er en del af den kristne organisation Areopagos, der bl.a.  arbejder med trospraksis og kristen spiritualitet.

Hvad skal man mene om alternativ behandling? Det kan faktisk være svært at sige noget helt overordnet og generelt om emnet, for det tager så mange forskellige former og udtryk. 

Der findes alternativ behandling, der er noget bras. Men der er også talrige eksempler på, at det, der engang var alternativt, i dag er blevet til en anerkendt del af den medicinske verden.

Dette skyldes jo, at vi stadig er i gang med at lære om hvordan Guds skaberværk er sat sammen. I Salme 104, 24 læser vi: ”Hvor er dine værker mange, Herre! Du har skabt dem alle med visdom.” Og den visdom tager det os mennesker lang tid at pakke ud!

Forskning om sygdomme er stadig i gang. Man opdager til stadighed måder, hvor naturen kan bruges til at hjælpe på behandling af sygdomme. Lægerne er dygtige og ved meget, men de ved ikke alt, og videnskaben tager nye skridt hver dag.

Den store læge

Et af billederne på Jesus i Bibelen er, at han er den store læge. Der er mange eksempler på, at han helbreder mennesker, der er syge, ja endda vækker døde til live igen. Vi længes efter, at Jesus genopretter jorden, sådan så den bliver præcis, som Gud havde tænkt det. Og vi må glæde os hver eneste gang medicin og lægevidenskab virker til at skabe lindring og helbredelse. Det kan ikke ske uden Jesus – og det går hånd i hånd med, når vi oplever, at Jesus helbreder gennem vores bøn. 

Når vi står overfor en alternativ behandler, er det derfor godt at stille sig selv et spørgsmål om, hvad vedkommendes intention er

Jesus brugte ikke penicillin og stetoskoper, og ville som sådan nok blive betegnet som en ”alternativ behandler” i dag. Og det kan måske give os en pejling på, hvordan vi kan møde det alternative. Det er godt at stille åbne spørgsmål om, hvad det er, og hvad det vil os; hvor det kommer fra, og hvad det indebærer.

Når Jesus helbreder, sætter han mennesker i frihed fra det, der bandt dem. Bartimæus, som var blind, ønskede brændende at kunne se; han bliver seende – og får at vide, at hans tro har frelst ham. I Markus 10 kan vi læse, hvordan han derefter fulgte Jesus.

Prøv ånderne

Når vi står overfor en alternativ behandler, er det derfor godt at stille sig selv et spørgsmål om, hvad vedkommendes intention er. Langt de fleste ønsker at hjælpe mennesker til et bedre liv; samtidig er det også vigtigt at ”prøve ånderne”. Er en behandling noget, der vil sætte fri, eller noget, der vil binde os? Her kan det være vigtigt at forstå, at en del alternativ behandling har rødder i religiøse verdensbilleder. Nogle i den alternative verden kan måske have det ønske, at en behandling fører til, at man ledes længere ind i dette verdensbillede og tilegner sig det. Og så må man spørge: Leder det her mig i retning af at blive bundet til noget, der er usundt – måske endda væk fra Jesus?

Og vi må glæde os hver eneste gang medicin og lægevidenskab virker til at skabe lindring og helbredelse.

I slutningen af 1. Timotheusbrev skriver Paulus til Timotheus om gudsfrygtens hemmelighed, som er Jesus selv. Gudsfrygt er et godt ord, vi måske bruger for lidt – mere om det en anden gang! For Paulus hænger det sådan sammen, at er vi sammen med Jesus, lader os fylde af hans Ånd og følger ham og hans bud, ja, så kan det, der er i verden, som er ondt, ikke have magt over os længere. Så tilhører vi Jesus. Og så skriver Paulus i kapitel 4: ”For alt, hvad Gud har skabt, er godt og skal ikke forkastes, når man tager imod det med tak; for det helliges ved Guds ord og ved bøn.

Der findes en åndelig virkelighed, vi ikke kan se; men Jesus er den stærkeste, vi kan gå sammen med!

Vi skal derfor ikke være bange, for vi har Jesus med, når vi møder det, som er alternativt for os. Han skal være vores fokus. Vi kan sige ham tak for det gode, han giver os. Vi kan sige ja til det, vi har fred med, og nej til det, vi oplever vil binde os og lede os vild.


Kunne du lide denne artikel?