Foto af Tim Marshall - fra Unsplash

»LMU nytænkt«

Af Lars Brian Larsen

Landsleder i LMBU

Gift med Lone, far til Tilde

Har fast siddeplads på Lyngby stadion, og venter på at klubben vender tilbage til fordums storhed

Der findes ikke én bestemt måde, LMU-aktiviteter skal ikke foregå på. Det er dig som LMU’er, der må forme dem. I den proces må du starte med at spørge, hvorfor vi har LMU – og huske at have realistiske forventninger til fællesskabet.

Kan LMU blive en teologisk snakke-klub, hvor vi ikke tager os af hinandens menneskelige behov? Kan LMU blive en social kaffe-klub, hvor vi ikke forkynder evangeliet til frelse?

Ja, der er risiko for begge dele.

Derfor må vi jævnligt overveje, hvorfor vi har LMU, og vi må nytænke aktiviteterne. Der er dog to ting der kan udfordre:

  1. Man glemmer at starte med hvorfor, og går direkte til hvad
  2. Man glemmer at LMU-fællesskabet ikke er som andre sociale fællesskaber

Hvorfor har vi LMU?

Når vi skal nytænke LMU, dur det ikke at begynde med ”Hvad skal vi ændre eller bevare?” Begynd derimod med ”Hvorfor har vi LMU?”

Et bud kunne være, at vi har LMU for at forkynde evangeliet helt og sandt for lige netop de typer personligheder, som er i lige netop vores eget konkrete fællesskab.

Hvis formålet med LMU skal beskrives med bibelvers, kunne det være disse tre:

Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige; i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse. (Kol 1,13-14)

Alting sker for jeres skyld, for at nåden kan nå til flere og flere og dermed forøge taksigelsen til Guds ære. (2. Kor 4,15)

Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vore synder. Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden. (1. Joh 4,10-11)

Så tre formål med LMU er, at:
- Gud kan flytte flere og flere over i sin elskede søns evige rige
- Den evige lovsang til Guds ære bliver så stor som muligt
- Vi tager os af hinanden og elsker hinanden, fordi Gud har elsket os først

Det vil sige, at opgaven i LMU er at give bedst mulig hjælp og vejledning til mennesker, der lever i dagens samfund, så vi mødes hjemme hos Gud på Den nye jord.

Hvis du gerne vil arbejde med, hvorfor I har LMU hos jer, kan du finde en vejledning her

Et kristent fællesskab skiller sig ud fra andre

Hvis vi tror, at LMU-fællesskabet skal fungere som andre fællesskaber, vi kender – så bliver formningsprocessen i at nytænke LMU svær. Et kristent fællesskab og et socialt fællesskab er forskellige ting.

Den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer siger: ”En kristen kommer kun til en anden kristen ved Jesus Kristus. Uden Kristus er der ufred mellem Gud og mennesker og mellem mennesker indbyrdes. Kristus er blevet mellemmanden og har stiftet fred med Gud og blandt mennesker.” (Bonhoeffer, 2013, s. 45).

Det kristne fællesskab handler i sin kerne om relationen til Jesus. To mennesker i et kristent fællesskab er begge to eksempler på, hvor højt Kristus elsker syndere. I er begge to værdifulde i kraft af Kristus’ fuldkommenhed. For I har begge to fået alt af ham!

Bonhoeffer siger videre, at ”grundlaget for åndeligt fællesskab er sandheden (i Guds Ord), grundlaget for sjæleligt fællesskab er begæret (i mennesket)” (Bonhoeffer, 2013, s. 58).

Fællesskabet gennem Kristus er perfekt, fordi han er syndfri og fordi det er gennem ham, vi ser den anden. Fællesskabet i det sociale er uperfekt, fordi vi er syndere og møder hinanden gennem eget begær efter anerkendelse o.lign.

Derfor kan du sagtens blive skuffet over det sociale fællesskab i LMU. Vi møder hinanden med de positive og negative sider ved personligheden, som vi hver især indeholder. Derfor er det nogle gange supergodt og andre gange supersvært.

Befriende forventninger

I det sociale fællesskab forsøger vi at ligne hinanden, hygge os med hinanden og blive anerkendt. Og hvis det ikke lykkes, så kan vi blive skuffede.
I det kristne fællesskab er det ligegyldigt om de andre er søde og rare eller ej – for vi er bare en flok tilgivne syndere, der peger på Jesus for hinanden.

Det sætter nogle realistiske og meget befriende forventninger til LMU-fællesskabet. Vi er ikke sammen om at kunne lide de samme ting. Vi skal ikke være enige om den bedste fodboldklub, musikstil, teologi, uddannelse osv.
Jo, det er vigtigt, at vi prøver på at have et godt socialt fællesskab. For vi er sociale mennesker, der har brug for at hygge os. Det er bare dybest set ikke den væsentligste årsag til at vi har LMU.

Husk begge fællesskaber

LMU er både et socialt og et kristent fællesskab. Når du overvejer ”Hvorfor LMU”, så husk de to fællesskaber. Husk at hver person er et helt menneske med krop, sjæl og ånd. For sådan har Gud skabt os.

Derfor skal indholdet i vores LMU-fællesskab også tale til hele mennesket. Det skal være balance mellem åndeligt og socialt indhold. LMU er for personer, der lever her og nu i dagens Danmark på vej mod Den nye Jord.

Forslag til yderligere læsning:
”Det kristne fællesskab” af Dietrich Bonhoeffer, LogosMedia 2013

Læs andre artikler om:

Fællesskab Vision Forskellighed Kerneværdier

Kunne du lide denne artikel?