Bøger af og om Luther

Der er skrevet mange bøger om Luther – og Luther har selv skrevet mange bøger. Her finder du et lille overblik over bøger, som du kan overveje at læse i forbindelse med Lutheråret. De kan alle sammen købes fra Lohses forlag eller Bethesda boghandel i København.

Der er skrevet rigtig meget godt om reformationen gennem tiden. Nedenunder finder du bare et lille udpluk af nogle nye udgivelser som du kan overveje at læse.

Lutherskrifter - gratis online

Mange af Luthers bøger og tekster er oversat til dansk. Du kan finde en meget stor del af dem gratis online på nettet. Hjemmesiden lutherdansk.dk (der drives privat af Cand. theol. Finn B. Andersen) ligger inde med en unik samling af tekster gratis tilgængeligt.

Bøger

Den kristne er således på én gang retfærdig og synder.

Urimeligt godt nyt – Asger Chr. Højlund, Kolon 2017. 

Bogen er en guldgrube for enhver, der ønsker mere viden om det, som for 500 år siden igangsatte den reformation, der har præget kirken indtil i dag.

Bogen beskriver det evangeliske gennembrud og de konsekvenser, det fik for teologi, etik og samfundsliv. Samtidig med, at det er en lettilgængelig indføring i de reformatoriske hovedtemaer.

Asger Chr. Højlund er professor på Menighedsfakultet i Aarhus og har gennem mange år oparbejdet et indgående kendskab til personen Luther og hans skrifter.

Bogen kan købes her.

Evangeliet genopdaget – Gene E. Veith, Credo 2015

Gene Edward Veith brugte mange år på en lang og rastløs vandring i det kirkelige landskab, indtil han til sidst (og til sin store overraskelse) fandt evangeliet og sit åndelige hjem i den lutherske kirke. Bogen er hans skildring af denne pilgrimsrejse og samtidig en indføring i luthersk tradition og teologi.

Ligesom der er blevet skrevet meget om Luther, er der også blevet udgivet meget af Luther selv. Nedenunder finder du bare et lille udpluk af, hvad der er blevet udgivet på dansk af Martin Luther i de senere år.

Bogen kan købes her.

Jesu afskedstale 1 og 2 – Martin Luther, Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening 2015 & 2016 

Luther prædiker i et enkelt og jævnt sprog. Luther dykker ned i disse sidste ord fra Jesus til sine disciple; han åbner ordene, så læseren får lov at se lidt dybere i, hvad det, Jesus sagde, betyder for os i dag.

Bogen kan købes her.

Luther stærke sager – flere forfattere, Credo 2017

Hvor skal du begynde, hvis du vil læse Luther? Det giver 10 danske teologer dig et bud på her.
De har hver især beskæftiget sig med Luther gennem mange år og har udvalgt en Luthertekst, som har betydet noget særligt for dem eller har haft en særlig betydning i kirkehistorien.

De ti skribenter har skrevet en kort introduktion til teksten. Efter introduktionen kan du læse selve Luther-teksten.

Bogen kan købes her.

»Et år med Luther« rummer 366 tekster af den mand, der i 1517 gav startskuddet til reformationen. Her kan du hver dag møde reformatoren Martin Luther i al hans bramfrihed og forbavsende aktualitet. 500 år efter er hans tekster stadig forfriskende og relevante.