Tidslinje over Luthers liv

1483: Martin Luther fødes i Eisleben 10. november.

1505: Bliver optaget i augustinereremitternes orden som munk.

1507: Begynder teologistudiet i Erfurt, og bliver præsteviet samme år.

1509: Luther afslutter teologistudiet.

1511: Bliver teologisk doktor i Wittenberg.

1512: Professor i teologi.

1517: Slår de 95 teser op 31. oktober.

1520: En bulle fra Paven truer Luther med bandlysning.
Luther skriver en række af reformationens vigtigste og mest læseværdige skrifter:

  • ”Om kirkens babyloniske fangenskab”
  • ”Til den kristelige adel af den tyske nation”
  • ”Om et kristenmenneskes frihed"

1521: Luther lyses i band. Han forhøres ved rigsdagen i Worms – derefter erklæret fredløs.

1522: Sidder i skjul på borgen Wartburg. Oversætter Ny Testamente til tysk fra den græske grundtekst.

1523: Reformationsarbejdet påbegyndes for alvor Wittenberg, med reformation af gudstjeneste mm. 

1525: Luther gifter sig med den tidligere nonne, Katharina von Bora.

1529: Luther udgiver den store og den lille Katekismus.
Den lille Katekismus er bekendelsesskrift i den danske evangelisk-lutherske folkekirke.

1530: Rigsdagen i Augsburg. Protestanterne forsvarer deres sag overfor den tyske, katolske kejser. Luthers nære ven og medarbejder Phillip Melanchton skriver Confessio Augustana (Den Augsburgske bekendelse), som en forklaring til kejseren. Skriftet er bekendelsesskrift i den danske evangelisk-lutherske folkekirke.

1534: Luther er færdig med oversættelsen af GT til tysk. Hele bibelen foreligger derfor nu på tysk.

1546: Luther dør 18. februar i Eisleben, og bliver begravet i Wittenberg 22. februar. 

En mere fyldig oversigt over Luthers liv og reformationens begivenheder kan findes i bogen Et år med Luther (udgivet af Lohse 2016), s. 468. Ellers kan du tjekke ressourcesiden lutherdansk.dk, der også har en oversigt.

En kristen er en fri herre over alle ting og ingen underdanig. En kristen er en tjenstvillig slave for alle og alle underdanig.