Huskeliste for mødeledere

Inden mødet:

Ring til taleren ca. en uge før. Medtag følgende elementer:

 • Hvornår er mødet (dag og klokkeslæt)
 • Kender taleren adressen?
 • Hvis I spiser sammen inden mødet, så husk at invitere taleren med.
 • Hvis du ikke allerede ved det, spørg om emnet
 • Har taleren evt. forberedt spørgsmål til diskussion?
 • Har taleren et eller to sangforslag?
 • Skal han/hun bruge projektor?
 • Giv gerne vedkommende dit mobilnummer

 

På aftenen

Kom i god tid og sørg for at hilse på taleren.

Velkomst

 • Sig velkommen til aftenens taler.
 • Evt. også en indledning, et filmklip eller et musikstykke (gerne relevant for aftenens tema).
 • Forsøg gerne at involvere forskellige til at holde indledning.

”Aktivitet”

 • Gerne 10 minutter
 • Kan være tid til spørgsmål, vidnesbyrd eller snak i grupper
 • Forslag til spørgsmål, som ikke behøver være forberedt at taleren:
  • Hvad har jeg særligt bidt mærke i? 
  • Hvad tager jeg med mig hjem?
  • Var der noget du blev udfordret af?
 • Kan også være en leg
 • Idé: Udfordre folk til at formulere evangeliet på ét minut i smågrupperne

Meddelelser

 • Næste LMU-møde, kagehold og mødeledere, næste LM-møde, kommende vigtige arrangementer i LMU/LM.
 • Brug evt. power-point til at vise de faste meddelelser før og efter mødet.

Sange (Antallet af sange er afhængig af prædikens længde)

 • Orienter pianisten om sangene, gerne 2-3 dage før.
 • Vælg gerne sange, der passer til temaet.
 • Brug sangene konstruktivt i forhold til aftenens tema, knyt gerne et par ord til sangene.
 • Husk, at både Fællessang og Sange & Salmer er ”vores” sangbøger, så benyt gerne begge.

Bøn

 • Gerne 10-15 minutters fælles forbøn.
 • Husk at variere måden vi beder på: Bøn én og én, fællesbøn, bøn i grupper, bøn i smågrupperne, kønsopdelt bøn, og så videre.
 • Spørg om der er fælles bedeemner.

”Tak for i aften”

 • Husk at takke taleren!