Så nemt er det!

Af Elisabeth Landkildehus

I foråret 2015 blev LMBU Bylderup-Bov, som består af er en juniorklub og en teenklub, stiftet. Da først vi fik taget hul på det, var proceduren ikke så slem!!

Vores to klubber var allerede administrativt lagt sammen for at kunne søge kommunen om tilskud til lokaleleje, medlemstilskud og materialer. Og vi havde derfor allerede CVR-nr, bankkonto og bestyrelse.
Tilskuddene fra kommunen søges gennem forvaltningen Kultur, Plan og Fritid og er baseret på antal medlemmer, antal klublokaler og hvor mange ugentlige timer, lokalerne anvendes. Der ydes 75% af lokaleudgifterne, hvilket bestemt er værd at lave det digitale papirarbejde for.

Er det ikke lige papirarbejde, klublederne har lyst og interesse i, så bed en anden i menigheden om at lave den del af arbejdet. Find én, som ikke lader sig skræmme af felterne i en ansøgning! Det er penge, som går til et godt formål: missionen i den lokale menighed.

Vi har valgt at have en "administrativ formand". Det frigør de ugentlige ledere til at tage sig af dét, de har sagt ja til - at være i klubberne for børnenes og de unges skyld.

Vi var jo allerede en forening, så der skulle kun en mindre vedtægtsændring til, for at paragrafferne til indlemmelse i LMBU kunne opfyldes. De nye vedtægter blev vedtaget på forårets generalforsamlingen, og hermed er vi så en del af det landsdækkende LMBU. Nu er vi spændte på, hvad det kommer til at betyde for os i praksis, men det må tiden vise!

På det landsdækkende LMBU-plan giver det god mening, at der kan søges om penge, som er med til at aflønne vore konsulenter - som alle klubber kan trække på i det daglige arbejde.