Om LGF

LMBU på landsplan bliver ledet af landsgeneralforsamlingen(LGF) og den landsbestyrelse (LB) som LGF vælger.
LGF bliver hvert år afholdt i starten af efteråret, i forbindelse med LMBU's LederKursus.

På Landsgeneralforsamlingen vælges de personer, der skal sidde i ledelsen for organisation.
Ledelsen skal både tænke de overordnede strategiske tanker for vores børne- og ungdomsarbejde, og samtidig skal ledelsen have blik for de helt konkrete muligheder og udfordringer, der er for hver aldersgruppe og arbejdsgren.

Det betyder, at vi deler opgaverne mellem en Landsbestyrelse, der har det overordnede ledelsesansvar, og 3 arbejdsudvalg, der koncentrerer sig om hver sin aldersgruppe.

Forud for LGF skal der derfor findes kandidater, der vil stille op til disse 4 valg:

  • Landsbestyrelsen: 6 personer
  • Arbejdsudvalget for unge: 5 personer
  • Arbejdsudvalget for junior/teen: 5 personer
  • Arbejdsudvalget for børn: 5 personer

Af hensyn til sammenhængskraften og den fælles identitet ønsker vi, at 1-2 personer fra hvert arbejdsudvalg også sidder med i Landsbestyrelsen.
Vi har derfor brug for kandidater, der brænder for lige præcis én bestemt aldersgruppe.
Samtidig har vi også brug for kandidater, der ønsker at tænke de overordnede linjer sammen med repræsentanter for de andre arbejdsgrene.

Forslag til dagsordenen indsendes senest 4 uger før LGF, til lmbu(at)lmbu.dk

Opstilling af kandidater

For at opstille kandidater til LMBU's landsbestyrelse eller arbejdsudvalg skal man sende et opstillingsbrev, hvor tre personer skriver under på, at man vil opstille en kandidat. Et opstillingsbrev skal være sendt til lmbu(at)lmbu.dk senest fire uger før LGF.

Du kan hente opstillingsbrevene her

Landsbestyrelsen (i word-format)

Udvalget for LMU (i word-format)

Udvalget for Between (i word-format)

Udvalget for Kids (i word-format)

LGF 2021

Se dagsordenen for LGF d. 18/9 2021

Se årsberetningen 2020

Se LMBU's årsregnskab for 2019

Se LMBU's landsvedtægter