En god begyndelse efter sommerferien

Efter nogle meget anderledes måneder står vi nu overfor at begynde igen i vores klubber rundt i landet.

Men hvad er ”det nye normale”? Hvordan skal vi både beskytte hinanden ved at minimere smittefaren og samtidig finde gode måder at være sammen på, som kan fungere i praksis?

Lige præcis midt i vores usikkerhed og famlende skridt i dette, så vælger Gud at bruge os og vores begrænsede ressourcer til at forkynde evangeliet og vise hans majestæt. Det giver frimodighed.

Fordi vi alligevel er mange, som står med en masse overvejelser om, hvordan det helt konkret skal gribes an, så har vi fra LMBUs side skrevet et brev, som forhåbentlig kan være til opmuntring og vejledning.

Se brevet til Kids og Between klubber her.
Se dokument med 3 klubgange for Kids/Between her.
Se brevet til LMU-foreninger her.