Hvordan laver man online møder?

I Corona-tiden, hvor det er svært eller udelukket at mødes fysisk, har vi brug for gode alternativer. Vi har alle forskellige it-kvalifikationer, men her forsøger vi at lave en guide, så alle kan være med.

Vi vil opmuntre til at lave online møder, også selv om det enten er uden for din comfort-zone, eller selv om du er træt af online møder. Hvorfor? Fordi vi har brug for at høre det budskab LMBU er sat i verden for at sprede, og vi har brug for at være i det fællesskab, der er i vores klubber og foreninger. Det er faktisk livs vigtigt i et trosperspektiv. 

Der findes mange gode værktøjer til at mødes online. Vi vil anbefale Teams og Zoom, fordi du her kan lave grupper undervejs. Det er et rigtigt godt redskab, til at få engageret deltagerne, så man ikke bare skal sidde at lytte, eller vove at tage ordet i den store forsamling. Det hjælper altså både med at give fællesskabsfølelse, og med at budskabet når ud.

Herunder introducerer vi Zoom via to video-vejledninger. Teams finder du en kort og en lang skriftlig vejledning til i højre spalte. Zoom får i en gratis version, hvor man kun kan holde møde 40 minutter af gangen. Teams har ikke denne blokering, og er også gratis.

 

 

Zoom

Installation og møde-oprettelse
Steffen forklarer her, hvordan man installerer Zoom, og hvordan man opretter og inviterer til et møde.

Afholdelse af møder
Her forklarer Steffen, hvordan man afholder møder, f.eks. hvordan man laver gruppe-arbejde.

Teams

En lynguide
Her finder du en kort vejledning til Teams

 

En grundig vejledning
Her finder du en mere udførlig, men nemt overskuelig vejleding.