LMBU søger ungdomskonsulent i Østdanmark

 

LMBU søger Ungdomskonsulent i Østdanmark fra 1. august 2021

(Download stillingsbeskrivelsen som PDF.)

Titel: Ungdomskonsulent
Referer til: Landslederen for LMBU
Antal timer: 29,5 timer pr. uge

Stillingens formål:
Ungdomskonsulenten skal inspirere, opmuntre og coache de lokale ledere i LMUs ungdomsforeninger på Sjælland og Lolland-Falster.

Det foregår især ved at:
• Udøve konsulentfunktioner ved at støtte, inspirere og opmuntre de lokale LMUere
• Medvirke ved LMU samlinger på lejre o.l. med undervisning og vejledning i konkrete forhold for ugen kristne
• Give tilbud til unge om medvandring og åndelig omsorg
• Være med til at udvikle nye tilbud til LMU
• Prioritere dit personlige liv med Gud i hverdagen

Personprofil:

Uddannelse:
Det tilstræbes at du har færdiggjort en mellemlang eller lang videregående uddannelse.

Erfaring:
Det er en fordel at have erfaring med frivilligt foreningsarbejde samt ledelse og gennemførelse af projekter.

Faglige kvalifikationer:
Du kan rådgive og vejlede både om helt praktiske problemstillinger og om åndelige spørgsmål.
Du har forståelse for og indsigt i de problemstillinger, som unge kristne kan stå overfor.

Personlige kvalifikationer:
Du er personlig kristen og har et evangelisk luthersk ståsted.
Du er fleksibel og omstillingsparat
Du smitter andre med din entusiasme.
Du opbygger relationer og tager aktivt kontakt til samarbejdspartnere.
Du deler din viden om eksterne forhold og anvender den viden til at løse opgaver.

Arbejdsopgaver:
• Forkynde og undervise ved ungdomsmøder, lejre, bibelcamping o.lign.
• Udøve konsulentfunktioner ved at støtte, inspirere og opmuntre LMUere i Østdanmark
• Give såvel menneskelig som åndelig omsorg
• Engagere, udruste og vejlede frivillige medarbejdere i ungdomsarbejdet
• Deltage i planlægningen af den årlige konference ”Mission”
• Forskellige former for planlægning og projektledelse i LMBU-arbejdet på landsplan
• Deltage ved medarbejdermøder samt i LMBU’s afdelingsforum
• Deltage i LMBU’s landsdækkende arrangementer

Samarbejde:
Ungdomskonsulenten samarbejder både med de lokale LMU-bestyrelser, lmu.dk-redaktionen, de øvrige ansatte
konsulenter i LMBU og Arbejdsudvalget for LMU.
Som ansat i LMBU indgår man i LMBU’s konsulentteam med landslederen som teamleder og nærmeste foresatte.
Ungdomskonsulenten deltager i konsulentmøder og i Arbejdsudvalgets møder.
Arbejdets overordnede tilrettelæggelse foretages i samarbejde med landslederen og med LMBU´s landsbestyrelse.

Ansøgningsproces:
Ansøgningen sendes til: Landsleder Ivan Jakobsen på Ivan(at)lmbu.dk senest d. 1. juni 2021.

Ansættelsessamtaler foregår i København d. 10. juni 2021