Klubberne er i gang igen!

Det er igen muligt at afholde klub! Alle foreninger må nu mødes udendørs op til 50 deltagere. Find et godt sted - fx en shelter / have / garage / lade eller et halvtag. Måske et sted, hvor I kan tænde bål. Og gør så egentlig bare som I plejer.

Vær opmærksom på at I skal kunne redegøre for at det er en foreningsaktivitet og ikke bare en "hygge-samling". Det gøres enklest ved at I gør det, som I plejer i netop jeres klub: høre bibelfortælling, bede sammen mm. Put evt. jeres skriftlige program i lommen. I kan også printe dette skilt og sætte det op, der hvor I mødes. De gældende retningslinjer vedr. afstand, hygiejne m.m. skal selvfølgelig fortsat overholdes ved udendørs LMBU.

Ideer til aktiviteter

Sten-løb
Et løb med 6 poster, der alle handler om sten fra Bibelen. Find det her.

Bålaften
Tag ud i en skov eller hjem i en have og tænd bål. Lav nem mad over bål og snak om hvad Bibelen siger om ild. Find opskrifter og ideer her.

Foto-løb
Opdel between’erne i hold og send dem afsted for at tage billeder med deres mobiltelefoner. Læs om fotoløb her.

Bibel-løb
Med app'en Woop kan I oprette sjove løb uden at skulle hænge poster op. Læs om det her.

Besøg en kirkegård
Gå på kirkegården og snak om døden og livet. Hvorfor findes døden? Hvad betyder Jesu død og opstandelse for os? Hvordan bliver det på den nye jord? Læs bibeltekster om det evige liv. Læs indskrifter på gravsten og snak om hvad de betyder.

Skralde-tur
Giv en plasticpose og et sæt plastikhandsker til hver between'er. Gå en tur sammen og saml skrald. Hold en andagt, hvor I snakker om hvad vi gør med det "skrald" (synd), der er i vores liv. Hvorfor er der "skrald" i vores liv? Snak om hvordan "skraldet" ødelægger meget i vores liv og i verden. Hvordan ser Gud på vores "skrald"? Læs bibeltekster om synd og frelse.

Lege med sikker Corona-afstand:
3 forandringer
Papirstafet
1-2-3
Balancespejlet
Cirkelstafet
Zip Zap Spoing
Bevægelse og lyd i cirkel
Shoot the rabbit
Klappeleg
Find flere Corona-venlige lege og løb her eller her (vælg ”leg på afstand”)

De nyeste retningslinjer
Man kan altid finde de nyeste retningslinjer på Dansk Ungdoms Fællesråds hjemmeside her: duf.dk/corona
Luthersk Mission giver også god vejledning her: dlm.dk/corona

Kulturministeriets retningslinjer er ikke helt enkle at finde rundt i, så DUF opsummerer sådan:

  • Udendørs foreningsaktivitet kan afholdes med op til 50 deltagere uagtet alder.
  • Der skal holdes mindst 2 meters afstand mellem hver person. Der kan dog udføres aktiviteter, hvor man har direkte berøring med andre. Her skal man dog være ekstra opmærksom på de øvrige anbefalinger om eksempelvis hygiejne.
  • Fælles kontaktpunkter skal markeres og rengøres hyppigt.
  • Det er muligt at overnatte i telte og shelters efter gældende retningslinjer.

Derudover skal man selvfølgelig følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om at blive hjemme, hvis man har symptomer, nyse i ærmet, bruge håndsprit osv.