Bedeemner

Tak

  • Tak for muligheden for at sende missionærer til Tanzania og for det arbejde, der gøres dér
  • Tak for, at vi i Danmark har ressourcer, vi kan bruge på at hjælpe andre, der ikke har de samme privilegier - og bed om hjælp til at bruge disse ressourcer med fornuft og omsorg 
  • Tak for, at Guds ord når ud til det tanzaniske folk, og at mennesker bliver omvendt
  • Tak for, at alle (både danskere, tanzaniere og resten af verdens befolkning) er højt elsket af Gud og værdifuld i hans øjne

 

Forbøn

  • Bed for Vivi Agerbo Jørgensen, James Sabuni og Mathayo Massawe, som er det team, der er ansvarlig for projektet i Tanzania
  • Bed for de præster og ungdomsledere, som modtager undervisning i at bruge bogen "Fikia Maisha" i deres menigheder
  • Bed om, at bogen "Fikia Maisha" må nå ud til mange, og at den må blive til velsignelse for dem, der læser den
  • Bed for de unge, der gennemgår bogen i deres bibelstudiegrupper; at de må opleve Biblens frisættende budskab og få en personlig tro 
  • Bed om, at de unge tanzaniere må få lyst til at søge kristne fællesskaber
  • Bed for kirkerne i Tanzania; at Guds ord må blive forkyndt og flere mennesker komme til tro

 

 

Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelser for alle mennesker.

- 1 Tim 2,1