Fikia Maisha

 

”Fikia Maisha” er swahili og kan oversættes til ”Ræk ud efter livet”. I år har LMU’s missionsprojekt fokus på at hjælpe unge tanzaniere til at leve et kristenliv med en sund tro på Gud og en glæde over kirkens fællesskab.

I kirkerne i Tanzania er der gode undervisningsprogrammer for børn, juniorer, konfirmander og for unge par, når de skal giftes. Dog mangler der bibelstudiemateriale og en særlig forkyndelse rettet mod teenagere og unge i alderen 12-25, hvor der tages højde for de udfordringer, de står over for i den alder. Mange af kirkens unge følger ikke kristen etik og udebliver desuden fra det kristne fællesskab.

I marts 2020 lancerede Soma Biblia bogen ”Fikia Maisha”. Det er en bog for teenagere, som udover at indeholde Det Nye Testamente og salmer fra Salmernes Bog tager aktuelle spørgsmål og emner op, som relaterer til de unge. Den er bygget op af 4 grundtemaer: Tro, vækst, liv og forandring og videregiver bibelsk etik og troslære i et hverdagsligt sprog. 

LMU har indgået et samarbejde med Soma Biblia om dette års missionsprojekt, fordi vi ønsker at fremme lyst til bibellæsning og kristne fællesskaber blandt de unge i Tanzania. Forhåbentlig vil dette være med til at skabe en brand hos kirkens teenagere efter at lære Gud bedre at kende og give dem en personlig tro på Jesus. Det er også LMU’s ønske, at projektet kan starte gode diskussioner rundt omkring i LMU-foreningerne i Danmark og sætte fokus på at ”række ud efter livet”; det gode liv, som Gud giver.

Helt konkret

LMU’s missionsprojekt 2021 kommer til at centrere sig om førnævnte bog, ”Fikia Maisha”, der også er navnet på projektet. Soma Biblia trykker bogen i et stort oplag, hvorefter den kan uddeles gratis eller til en lav pris. Dernæst arrangeres seminarer, hvor præster og ungdomsledere undervises i at anvende bogen i deres menigheder og vejlede de unge til at leve deres liv med Gud.

Der er i Tanzania planlagt 7 forskellige steder, hvor projektet skal lanceres med seminarer og undervisning. Hvert sted vil lanceringen foregå en lørdag, hvor præster og ungdomsledere fra forskellige kirker og kristne studentergrupper på uddannelsessteder inviteres. Den efterfølgende mandag og tirsdag er der undervisning for ungdomslederne. Herefter vender ungdomslederne hjem til deres menigheder og opstarter bibelstudiegrupper med 5- 10 unge i hver gruppe. Efter 1 måned vil projektets team følge op på arbejdet med bibelstudiegrupperne med samtaler med præster og ungdomsledere og ved besøg i udvalgte grupper i den pågældende by.

Det koster kun 15,5 kr. at trykke én bog. Så med et bidrag på 100 kr. kan du altså betale for hele 6 bøger!

 

Hvad nu?
Se hvordan du støtter her - eller sørg for at din LMU-forening i fællesskab støtter, ved hjælp af en indsamlingsaften. 

 

Kontrakt

Læs kontrakten mellem LMU og Soma Biblia (på engelsk) her.