Artikler tagget "Gaver"

Tilbage til temaartikler
Søg via emne:

»Tiden er Guds og hans gave til dig«

En af de Guds gaver, som vi ikke taler så meget om – i hvert fald ikke på det helt konkrete personlige plan - er vores tid. Det er en af de gaver, som Gud har givet os alle lige meget af: 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året. Og uanset hvor ung eller gammel, hvor rig eller fattig, hvor succesfuld eller det modsatte vi er, så kan vi hverken lægge til eller trække fra, når det handler om tid. Der er 24 timer i døgnet – and that´s it.

Læs mere

»Utallige synder og uendelig nåde«

Sex er genialt. Samtidig er det et følsomt emne. Når vi træder forkert på det seksuelle område, kan det føles som om, at synden er ekstra slem. Men der er god grund til at lægge den ved korset, og glæde sig over tilgivelsen!

Læs mere

»Sund blufærdighed«

Om kropsidealer, selvbillede, skam og nøgenhed. Om at overveje, hvilke ord man selv bruger om sin krop. Afvise de ord Satan bruger, og lytte til de ord din skaber bruger.

Læs mere

»Hvordan udtrykker du kærlighed i dit kristne fællesskab?«

Jeg har ofte hørt ældre/voksne kristne udtrykke glæde over at nogle unge deltager i menighedens fællesmøder/gudstjenester. De er oprigtigt glade over, at nogle unge prioriterer at bruge tid sammen med dem. Samtidig har jeg hørt nogle af de unge, der deltog i fællesmøderne, udtrykke frustration over, at ’de gamle’ bare sad der og ikke ænsede de unge. Nogle siger ”vi har behov for mere socialt liv i vores fællesskab”, men sætter aldrig tid af til det, hvilket af andre kan opfattes som ”de kan ikke lide os”.

Læs mere

»Forudbestemt til fortabelse«

Spørgsmålet om hvorvidt en person kan være udvalgt til at gå fortabt, hænger sammen med noget helt andet: Nemlig at Bibelen siger at de kristne er ”forud bestemt”: ”Og dem Gud forud har bestemt, har han også kaldet” (Rom 8,30). ”For før verden blev grundlagt, har Gud i ham (=Jesus) udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus…” (Ef 1,4f). Ud fra disse vers kan jeg godt forstå, at nogle vil drage følgende konklusion: Hvis nogen er udvalgt til frelse, så må resten vel være udvalgt til fortabelse!? Det er her kæden hopper af. Helt af.

Læs mere

»Hvorfor holder vi fri om søndagen?«

For at finde svaret på dette spørgsmål må vi slå op i bibelen. Dengang Gud skabte jorden, skabte han den på seks dage, og på den syvende dag hvilede han (1 Mos 2,1-3). Man kan sige, at Gud på seks dage skabte hele universet, og på den syvende dag skabte han hvilen. Sådanne gamle mænd med hvidt skæg bliver jo trætte, tænker du måske. Men Gud er hverken en gammel mand med hvidt skæg eller træt.

Læs mere

»Guide til glad gavmildhed«

Bibelen generelt og Jesus I særdeleshed taler meget om penge og ejendele. Det skyldes, at Gud godt ved, at vi mennesker har en tilbøjelighed til at blive alt for glade for det, vi har. Vi tror, at det, vi ejer, er vores, men i virkeligheden er det bare noget Gud låner os. Derfor har vi også ansvar for at give det videre. Og der findes faktisk nogle nemme måder at strukturere det med givertjeneste, så det bliver nemmere og mindre smertefuldt.

Læs mere

»Hvad er en afgud?«

Martin Luther har en genial definition på, hvad det betyder at have en Gud. Vi finder det i hans forklaring til det første bud i den store katekismus: "En Gud kaldes det, som man venter sig alt godt fra, og som man tager sin tilflugt til i al nød (…) Det, du knytter dit hjerte til og stoler på, er i virkeligheden din Gud."

Læs mere

»Den jødiske sabbat - Guds hviledag«

Sabbatten er jødernes hviledag. Det er den syvende dag i ugen og den eneste af ugens dage, der har et navn. De øvrige dage kaldes ”første dag”, ”anden dag” osv., men den syvende dag hedder på hebraisk Shabbat. På den måde indikeres det tydeligt, at denne dag er anderledes end alle de andre dage. Og som alle jødiske dage begynder også sabbatten ved solnedgang og varer til solnedgang dagen efter.

Læs mere