»LMU er en del af LM«

Astrid Hadberg arbejder som sergent i Det Danske Forsvar og bor i Odense. Hun er også webmedarbejder på lmu.dk.

Hvordan kan det se ud, når det lykkes?

I Odense LMU blev vi for nogle år siden opmærksomme på den problematik, at LMU hurtigt bliver en selvkørende menighed uden relation til LM-kredsen. Dette, synes vi, var virkelig problematisk – især taget i betragtning af, at de fleste LMU’ere på et tidspunkt rykker til LM. Derfor har vi gjort følgende:

  • En gang hvert halve år mødes vi med LM til et fællesmøde, som vi skiftes til at stå for. Til hvert møde skal indgå en form for ’ryste-sammen-leg’, så LM’ere og LMU’ere lærer hinanden at kende.
  • LMs program er skrevet ind i vores eget, så man altid kan følge med i deres aftener – og vi ’reklamerer’ også for dem under meddelelser.
  • Fælles sociale arrangementer fx mandeskitur eller bare en spilleaften.
  • Tilknytning af to LM’ere til vores LMU. Den ene er konkret vejleder for bestyrelsen. Han står til rådighed ved problemstillinger og spørgsmål, vi ikke selv kan klare. Den anden sidder i LM’s bestyrelse og er bindeled mellem LMU og LM.
  • Deltagelse i hinandens generalforsamlinger.
  • Fælleslejr på Solbakken én gang om året. Lejren arrangeres af både LM’ere og LMU’ere.

Helt konkret har det givet et større sammenhold mellem LMU og LM. Vi er ikke længere så fremmede for hinanden. Det har også givet nogle af de ældste LMU’ere frimodighed til at blive en del af LM’s bibelstudiegrupper, samtidig med at de stadig kommer i LMU.

Til sommer sker der nye ændringer. Initiativet kommer fra LM, der har haft et ønske om at ændre mødestrukturen, så gøre-fællesskabet bliver større. Dette har LMU sagt ja til at blive en del af. Rent praktisk kommer det til at betyde, at vi engang om måneden har en Stor Samling. Her mødes alle. Ikke kun LMU og LM, men også alle børneklubberne, bibelkredsene osv. til et stort fællesmøde. Derudover skal vi en gang i måneden være med i en Gøre Gruppe fx en indvandrergruppe, en evangelisationsgruppe, en lovsangsgruppe osv. Disse grupper bliver dannet ud fra interesser, hvilket gerne skulle give en blanding af alle aldre.

Det glæder vi os meget til at prøve af.

Læs andre artikler om:

LMU LM Samarbejde Fællesskab Råd

Kunne du lide denne artikel?