»Materiel fattigdom«

Per Westh Jensen er ungdomskonsulent i LMU og læser samtidig teologi ved Dansk Bibel-Institut i København.

Det afgørende er ikke, hvor meget du ejer, men hvad dit forhold til din ejendom er.

Du som læser dette, lever sandsynligvis i en af de mest velstillede egne af verden. Mange unge danskere har råd til både smartphone og fitnessabonnement. Alle har adgang til gratis uddannelse og behøver derfor ikke låne store summer for at blive udlært som tømrer eller lærer. Vi nyder godt af SU og løn i løbet af vores uddannelser, og derfor har vi mulighed for at spare sammen til både skiferie og nytårskrudt. Og det er på mange måder fantastisk, at vi har så gode forhold at leve under.

En skrue uden ende

Men på trods af den materielle rigdoms mange velsignelser, er spørgsmålet om den store velstand har gjort os danskere mindre griske end indbyggere i materielt fattigere lande. Vi har så meget, så mon ikke vi efterhånden kan stille os tilfredse med det vi har? Her må enhver naturligvis svare for sig selv, men et godt gæt vil være, at ingen af os er tilfredsstillet ved materialismen.

Rigdom kan ikke gøre et menneske tilfreds, og velstand kan ikke fylde det hul, som Bibelen fortæller, at der er i vores hjerte. De mange materielle goder, som vi har, er virkelige og ægte goder. Men de kan ikke tilfredsstille vores hjertes længsel.

Køber du et nyt computerspil eller en ny jakke er det måske spændende og godt for en tid. Men der går ikke lang tid før effekten er overstået. Og så må der noget nyt til. Det er en skrue uden ende og en formålsløs stræben efter hele tiden at have mere. Mere vil have mere

Afgud

Man kunne forestille sig, at løsningen var, at give alle sine penge væk og leve i fattigdom. Det opfordrer Jesus trods alt den rige unge mand til i en konkret situation (Matt 19). Men virkeligheden er, at problemet ikke er velstand og rigdom i sig selv.

På den ene side kan en materielt fattig person være lige så optaget af alle de ting han eller hun ikke har, som den person, der har alle ønskelige gadgets i verden. En materielt rig person har på den anden side mulighed for at gøre utrolig meget godt med sin store formue.

Det afgørende er derfor ikke, hvor meget du ejer, men hvad dit forhold til din ejendom er. Er materiel rigdom det, som du forventer dig alt godt af? Er det pengene og det som du kan købe for dem, som giver dig den status og tryghed, som du længes efter?

Bibelen taler om, at hvis noget bliver mere fundamentalt for din lykke, mening med livet og identitet end Gud, så er det en afgud. Materiel rigdom er en afgud for alle dem, der stræber efter den som det fundamentale i ens liv. Og afguder fører dig væk fra Gud.

Én herre

Matt 6,24: Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.

Et kig på bevægelserne på din bankkonto kan afsløre hvor du vælger at lade dine penge strømme hen. Måske flyder de lettere mod smartphone, fitnessabonnement og vinterstøvler end mod gaver og nødhjælpsarbejde.

Uanset om du føler dig materielt fattig eller rig er der nogle ting du bør overveje:

Overvej om du elsker velstand mere end Gud.

Overvej om du stoler mere på rigdom end på Gud.

Overvej om du adlyder penge mere end Gud.

 

Jesus minder os om, at vi kun kan tjene én herre. Enten Gud eller mammon. (Matt 6,24). Det er en alvorlig advarsel imod at bygge sit liv op omkring materiel rigdom. Samtidig er det en påmindelse om, at der altid vil være en gud i dit liv. Skal det være en afgud eller Bibelens Gud?

Det er kun bibelens Gud, der virkelig kan opfylde dit hjertes længsel. Samtidig er det også kun bibelens Gud, der virkelig kan tilgive dig, hvis du svigter ham.

 

Anbefalet læsning: Timothy Keller: Ikke alt der glimrer er Gud. Credo 2012

Læs andre artikler om:

Fattigdom Afguder Råd Materialisme Ejerskab Hjerte

Kunne du lide denne artikel?