»Rigdom i Herren«

Andreas Kammersgaard Ipsen er ungdomskonsulent i LMU i Vestjyllands afdeling . Han bor i Holstebro med sin hustru Johanne og børnene Selma og Ingrid...

Du er ikke skabt til at have penge, du er skabt til at tilhøre Gud.

I 2 Kor 6,10 beskriver Paulus de kristne på en helt fantastisk måde: ”… de, der intet har og dog ejer alt”. Denne beskrivelse var en meget bogstavelig virkelighed for mange af de første kristne. Mange af dem var virkelig ludfattige, ikke mindst fordi de på en radikal måde gav alt, hvad de ejede, væk, men også fordi de blev udsat for voldsomme forfølgelser, som fratog dem liv eller helbred. Mange af dem ejede virkelig ingenting, hverken penge eller sikkerhed for deres liv. Alligevel siger Paulus, at de ejer alt. ALT.

Rig eller fattig?

Du, der læser dette, er formegentlig meget rig, i hvert fald set i et globalt perspektiv (du kan tjekke, hvor rig du faktisk er på www.globalrichlist.com). Hvis du kan spise kød hver dag og har en smartphone i lommen, så skal du vide, at du tilhører den rigeste elite i verden. Men hvis du ikke tror på Jesus, så skal du også vide, at du på et langt dybere plan er fattig. Ja, så er en sultende kvinde fra verdens mest usle slumkvarter langt rigere, end du er, hvis hun tror på Jesus. Forfatteren af Narnia-bøgerne, C.S. Lewis, sagde det sådan her: ”Han, som ejer Gud og alt andet, ejer ikke mere end han, som kun ejer Gud”.

Den virkelige fattigdom

Vi i den rige del af verden har en forfærdelig tendens til at se hen til vores rigdom for at finde tryghed i vores liv. ”Har jeg 10.000 kr. på opsparingen? Pyha, så skal det hele nok gå”. Det er vores tegnebog, der afgør, om vi har en god eller dårlig følelse i maven. Det er vores økonomiske sikkerhed, der afgør, om vi kan se mod fremtiden uden at frygte. Men at have det sådan er den virkelige fattigdom! For uanset hvor meget du sparer sammen, så vil du aldrig få penge nok til at kunne bestikke Gud til at frelse dig på dommens dag. Ejer du ikke andet end penge, så går du fortabt, og så har du for alvor grund til at frygte for fremtiden! Er pengene din eneste grund til glæde, så er pengene herre over dig, og du er slave af pengene.

Hvad er du skabt til?

2 Kor 6,10: som bedrøvede, dog altid glade, som fattige, der dog gør mange rige, som de, der intet har og dog ejer alt.

Matt 6,19-21: Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være.

Derfor siger Jesus, at vi ikke skal stræbe efter skatte i denne verden men efter skatten i Himlen (Matt 6,19-21). Hvad er det for en skat? Det er selvfølgelig det evige liv på den nye jord. Men der er mere i det end som så. At blive frelst handler nemlig ikke bare om at få adgangsbillet til den nye jord, det handler dybest set om, at blive genindsat i det forhold til Gud, som du og jeg er skabt til at være i. Der er tale om et ubetinget kærlighedsforhold, som vi mennesker meldte os ud af ved syndefaldet. Ligesom fisk er skabt til at leve i vand, sådan er vi skabt til at leve i et ubetinget kærlighedsforhold til Gud. Efter syndefaldet er vi blevet som fisk, der ligger på landjorden gispende efter vejret og ikke fatter, hvad der kan være galt. Du er ikke skabt til at have penge, du er skabt til at tilhøre Gud, og derfor vil intet andet end Gud kunne give dig det, du trænger allermest til.

I dit rette element

At blive frelst er at blive kastet tilbage i vandet, at blive genindsat i kærlighedsforholdet til Gud. Det er denne virkelighed, som skal udfolde sig helt på den nye jord. Det er vores skat! Og den er allerede en virkelighed for dig nu, hvis du tror på Jesus. Så kan du blive befriet fra, at skulle leve med det konstante pres, at du måske i morgen mister dine penge, dit helbred, dit drømmejob, dine venner, andre menneskers anerkendelse, eller hvad som helst andet, som du kan søge mod for at føle dig ”rig”. For så ved du, at uanset om du mister det alt sammen i denne verden, så ejer du stadigvæk alt! Så ejer du stadig det forhold til Gud, som du var skabt til. Så er du i dit rette element.  

Men nu har jeg alt, ja alt i Jesus,
lægedom for alle hjertesår.
Ingen synd, som ikke han forlader,
ingen nød, som ikke han forstår.
Om jeg ejer Jesus, ja kun Jesus,
og i hele verden intet mer,
o, så ejer jeg dog alt i Jesus,
han mit liv og al min glæde er.

Anna H. Ölander

Læs andre artikler om:

Rigdom Paulus Fattigdom Kristenliv Ejerskab

Kunne du lide denne artikel?