»Hvad er Bibelens billede af Gud?«

Af Jakob Ulriksen  

Gift med Cecilie og far til Josva og Noah  

Teolog fra Dansk Bibel-Institut og timelærer på Luthersk Missions Højskole  

I Bibelen er der ikke ét billede eller maleri af hvordan Gud ser ud – i hvert fald ikke sådan bogstavelig talt. Man tage på museum eller kunstgalleri for at finde et bud på hvordan Gud eller Jesus ser ud. Her kan man finde abstrakte eller realistiske bud på, hvordan billedet af Gud er.  

Og så alligevel. Bibelen tegner faktisk et billede af Gud – med ord og billedlige beskrivelser. Så selvom vi ikke kan finde billeder af Gud i vores Bibel (og børnebibler tæller ikke med her), så beskriver Bibelen faktisk hvem Gud er gennem forskellige billeder. Gud ved, at han ikke er til at placere i en bestemt kasse, og derfor har han givet os forskellige billeder, der tilsammen tegner et billede af, hvem Gud er.  

Egenskabernes Gud

Igennem hele Bibelen beskrives Guds forskellige egenskaber. Guds egenskaber er f.eks. at han er evig, kærlighed, almægtig, retfærdig, uforanderlig, god og allestedsnærværende. Og det er bare nogle af dem – prøv selv at gå på jagt i Bibelen efter Guds egenskaber.  

Men udfordringen med alle de her egenskaber er, at de kan være lidt svære at forstå og relatere til. Men Gud kender os, så derfor står de her egenskaber ikke alene. Gud viser os også, hvem han er gennem billedlige beskrivelser.  

Bibelens billeder af Gud

Igen findes der utallige billeder på, hvem Gud er gennem hele Bibelen. Her får du et lille udpluk: Far, konge, fortærende ild, klippe, dommer, ægtemand, hyrde, pottemager, landmand, godsejer, løve, bjørn, lys, kilde, vand, tårn og lam.  

Alle de her fantastiske forskellige billeder af Gud kan vi forstå, og de rammer vores hjerte på en anden måde end de mere abstrakte egenskaber. Men vi må huske, at billederne aldrig må stå alene uden egenskaberne. Hvis vi isolerer billederne, så får vi en misforstået beskrivelse af, hvem Gud er. Alle billederne og egenskaberne komplimentererog supplerer vores billede af Gud.

For eksempel beskrives Gud som en klippe i både GT og NT;:Den klippe, der fødte dig, forsømte du, du glemte den Gud, der bragte dig til verden.”(5. Mos 32,18) og [Vore fædre] drak alle den samme åndelige drik – for de drak af en åndelig klippe, som fulgte med, og den klippe var Kristus.” (1. Kor 10,4)Vi kan også finde steder i Bibelen som beskriver Gud som en ægtemand: ”For din skaber tager dig til hustru, Hærskarers Herre er hans navn;” (Es 54,5a) 

Beskrivelsernes sammenspil

Gud som klippe peger på Guds styrke, stabilitet og retfærdighed, mens at Gud som ægtemand giver indsigt i Guds kærlige, trofaste og forpligtede hjerte. Styrken og stabiliteten fra billedet af Gud som klippe bliver smukt komplimenteret af det kærlige, relationelle, medfølende billede af Gud som ægtemanden for sit folk.  

Gud som klippen kan give indtryk af en gud, derer upersonlig, statisk og kold, hvis ikke vi havde billedet med den kærlige, trofaste og engagerede ægtemand. Samtidig kunne ægteskabs-billedet reducere Gud til at være svag, sårbar og uselvstændig, hvis ikke vi havde billedet med Gud som klippen (eller kongen, krigeren, ilden osv.) 

Vigtigheden af et helhedsbillede af Gud

Alle Guds billederog egenskaber er som en flot blomst med mange kronblade (de hvide på marguerit-blomsten– se billedet i toppen). Vi skal ikke plukke bladende af blomsten, så vi kan nøjes med at se på ét billede eller én egenskab – vi skal se på hele den smukke blomst. Guds egenskaber og billedlige beskrivelser bliver falske og forvrængede, hvis vi plukker nogle ud. Alle egenskaberne og billederne skal ses sammen på samme tid. Dermed kan vi også vide, at når Gud viser sig som dommeren eller som vreden, så stopper han ikke med at være barmhjertig, tålmodig, konge, ægtemand eller nådig.  

Det kan virke uoverskueligt at skulle gå på skattejagt i Bibelen efter alle Guds egenskaber og billeder af Gud – for tænk hvis nu man ikke finder alle billeder. Derfor er der ét billede hvori alle Guds egenskaber og billeder af Gud er samlet – og faktisk er det ikke ét billede, men én person, nemlig Jesus.  

Bibelens bedste billede af Gud

Jesus Kristus er nemlig den mest synlige åbenbaring af alle Guds egenskaber og billeder af Gud. I Jesus Kristus ser vi nemlig Gud som menneske. Thi Gud, der sagde: »Af mørke skal lys skinne frem,« han har ladet det skinne i vore hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. (2. Kor 4,6) På Jesu Kristi ansigt er alle Guds egenskaber og billeder af Gud samlet, og her vises deallerklarest: Guds vrede, nåde, retfærdighed, barmhjertighed, suverænitet, godhed, kærlighed, hellighed, medfølelse, visdom og magt.  

Så gå på jagt i Bibelens beskrivelser af hvem Gud er, hans egenskaber og de billeder, som bliver brugt til at beskrive ham – men husk at i Jesus ser vi det allerklareste billede af Gud. Han er nemlig Gud selv.  

 

Her har du et par af Bibelens salmer, som blandt andet siger noget om, hvem Gud er: Sl 90, 104 og 139. Og hvis du vil arbejde mere med, hvem Jesus er, så læs fx Johannesevangeliet. Du kunne begynde med de første 18 vers. Hvad lærer vi her om Gud?

Læs andre artikler om:

Bibelen Guds storhed Treenighed Gud

Kunne du lide denne artikel?