»Skabt i Guds billede«

Af Peter Olsen 

Ansat som underviser på Dansk Bibel-Institut og som underviser i Luthersk Mission.  

”Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem: ’Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!’” (1 Mos 1,27-28).

Ved skabelsen indsatte Gud mennesket som sin repræsentant, sin vicekonge, over hele skaberværket. For at vi kan udfylde den rolle, har Gud skabt os på en anden måde, end Han skabte dyrene. De består kun af jord. Når de dør, bliver de til jord igen. Men om mennesket hører vi, at Gud formede Adam ”af jord og blæste livsånde i hans næsebor” (2,7). Efter syndefaldet fik Adam den straf, at han skulle dø: ”Jord er du, og til jord skal du blive” (3,19). Men dermed er ikke alt sagt, for Adam er ikke kun jord. Der sker to ting, når et menneske dør: ”Støvet vender tilbage til jorden, hvor det var, og livsånden vender tilbage til Gud, som gav den” (Præd 12,7). Mennesket består nemlig af både jord og ånd. Derved afspejler vi Gud. Han er ikke jord, men Han er ånd (Joh 4,24). 

Hvad er forskellen mellem dyr og mennesker?

Vores ophøjede stilling over dyrene har at gøre med vores åndsliv: personligheden, sproget, samvittigheden, religiøsiteten, intellektet, evnen til at tænke abstrakt, sansen for det skønne osv. Det kalder viden formale gudbilledlighed. Det er særligt dette, der adskiller os fra dyrene. Vi er ikke kun jord. Vi er både jord og ånd. Derved afspejler vi Gud. Derfor har ethvert menneske en uendelig værdi, uanset hvilken nytteværdi den enkelte har for samfundet. Du og jeg er personer ligesom Gud. Vi er ikke bare individer som dyrene. Gud taler med os, og Han kræver os til ansvar. Vi kan være skyldige. Det kan dyrene ikke. Det er et adelsmærke, som Gud har sat på alle mennesker: Vi er skabt i Guds billede! Men det er kun den ene side ved vores gudbilledlighed. 

Hvad består gudbilledligheden i?

Den anden side kalder vi den materiale gudbilledlighed. Det er den oprindelige retfærdighed og syndfrihed. Før syndefaldet var Adam og Eva bundet til Gud, såde ville det samme som Ham. De bøjede sig af natur for Hans gode vilje. Efter syndefaldet vendte de sig bort fra Gud. Nu ville de sig selv. 

  1. Den formale gudbilledlighed betyder, at mennesket har muligheden for at et personligt forhold til Gud. Sådan er det fortsat.
  2. Den materiale gudbilledlighed bestod deri, at Adam og Eva levede i det rette forhold til Gud. Sådan er det ikke længere. 

Den ødelagte gudbilledlighed

Adam og Eva bar Guds billede, sådan at deres vilje altid stemte med Guds. De var retfærdige og syndfrie. Efter syndefaldet lever vi med ryggen til Gud. Vi er fortsat mennesker. Vi er ikke dyr.  

Den formale gudbilledlighed er bevaret, selv om den blevsvækket ved syndefaldet. Men den materiale gudbilledlighed ophørte fuldstændigt. Vi mistede vores syndfrihed. I den forstand afspejler vi ikke længere Gud. 

Paulus skriver om det i Rom 3,23: “Alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud.” Engang havde vi denne herlighed, men på grund af synden har vi mistet den. 

Den genoprettede gudbilledlighed i Jesus

Men så siger Paulus i Ef 4,23-24: ” I skal fornyes i sind og ånd og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed.” De troende og kun de er genskabt i Guds billede, så de bærer Hans retfærdighed. 

Paulus skriver i 2. Kor 3,18: “Alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed.”Når vi lever sammen med Jesus i troen og derfor betragter Ham, forvandles vi i overensstemmelse med det, som vi betragter. Vi kommer igen til at bære Hans billede. Denne forvandling begynder hér på jorden, men den slutter først i himlen. 

Johannes skriver: “Når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er” (1. Joh 3,2). Det er ved at betragte Jesus, at vi forvandles, så vi igen bærer Hans billede. Menførst i himlen ser vi Ham direkte. Den dag skal vi igen bære det billede, som vi mistede ved syndefaldet.  

Vi skelner altså mellem den formale gudbilledlighed, som alle mennesker har del i, og den materiale gudbilledlighed, som vi får tilbage ved troen på Jesus. 


Kunne du lide denne artikel?