Vejledninger og dokumenter

Formandsguide

Letlæst guide til LMU-formænd, som kan hjælpe til at komme godt i gang og til at komme mange problemer i forkøbet.

Kassererguide

En letlæst guide til dig, der er kassserer. Fyld med nyttige oplysninger og gode råd, som kan gøre arbejdet lidt lettere.

Kasserervejledning

Kasserervejledningen giver grundig vejledning og svar på en række spørgsmål om medlemskab, regnskab, medlemslister, deadlines o.l. Kasserervejledningen bør læses af både kasserere og lokale formænd.

Regnskaber

Børneattester

Medlemsliste skabelon

Medlemslisten skal udfyldes med alle medlemmer og indsendes hvert år senest d. 15. november

Om at søge tilskud hos kommunen

Det er folkeoplysningsloven, der udstikker rammerne for tilskuddet til LMU, både lokalt og på landsplan. Derfor er det relevant for en LMBU-forening at kende en smule til folkeoplysningsloven.

Forebyggelse og håndtering af seksuelle krænkelser

Der forekommer et betydeligt antal sager om seksuelle overgreb i Danmark – ligesom det er en smertelig kendsgerning, at der også i LM og i andre kristne organisationer har været sager om seksuelle overgreb. Det nødvendiggør en stillingtagen til en række spørgsmål - relevant for alle dele af LM's arbejde.