Hvad er LMU?

Åbent kristent ungdomsfællesskab – for alle

LMU er en kristen organisation, som har lokale kristne fællesskaber rundt omkring i landet. Her er der samlinger en gang om ugen, hvor både kristne og ikkekristne kan komme for at høre mere om Jesus og hans betydning ind i vores liv.

LMU blev stiftet i 1921 på en række unges initiativ. De lokale fællesskaber er drevet af frivillige, og de bestemmer selv, hvad der skal ske i løbet af året. Det sikrer et fællesskab som tilpasses de mennesker som kommer i LMU’en. Der kan derfor også være mange forskellige ting på programmet. Fælles for LMU rundt omkring i landet er dog, at troen på Jesus er en tydelig del af fællesskabet.

LMU er åbent for alle, og man behøver ikke være medlem. Ønsker du at finde en LMU tæt på dig så se linket her.

LMU – en del af noget større

LMU står for Luthersk Missions Unge og hører ind under LMBU, som er en selvstændig organisation. LMBU fungerer som Luthersk Missions (LM) børne- og ungdomsarbejde.

Vi er en demokratisk og selvstændig organisation. Samtidig står vi uløseligt forbundet med Luthersk Mission (LM) åndeligt og arbejdsmæssigt og er på den måde en væsentlig del af LM-helheden.

Ifølge LMU’s vedtægter består LMU af samtlige ungdomskredse i LM. Det er det lokale LM, der er menigheden. LMU er menighedens supplerende arbejdsgren målrettet unge.