»Dæmoner i ramme«

Sprint Aagaard Korsholm, Børkop

 

Teolog.
Undervisningskonsulent i Indre Mission.

Onde ånder og dæmoner fylder en del i film og serier. Der findes også flere tv-programmer der opsøger dem. Og så møder vi dem i bibelen. Men hvordan skal vi forholde os til dem? Hvad er dæmoner, og hvor meget magt har de? Vi kan faktisk sætte nogle klare rammer om de her ting, der ofte kan virke vildt forvirrende.

Satan begyndte som en af de højeste engle. Han fik så ambitioner om selv at være Gud. Derfor smed Gud ham ud – og sammen med ham alle de engle, der havde valgt at følge ham. Det var ca. 1/3 af alle engle. Disse engle kaldes i NT for dæmoner eller onde/urene ånder. Satan kaldes også Beelzebul: ”Dæmonernes fyrste”. Satan og hans dæmoner har en magt, der er begrænset til denne verden og selv her i denne verden er de i ”mørkets lænker”, så de slet ikke kan gøre alt det onde, de gerne ville. (1)
1:
Job 1,6
Ez 28
Åb 12,4-9
2 Pet 2,4
Luk 11,14-26

Nyder at bruge tid på: foto, naturen, film/tegneserier og børnebørn :-).

Åndelig kamp

Selv med disse begrænsninger er de desværre modbydelige nok. Satan arbejder først og fremmest på, at så få mennesker som muligt kommer til tro på Gud. Satan vil ”slagte og ødelægge”. Han vil, at så mange mennesker som muligt ender i Helvede sammen med ham. (2)

Det meste af kampen har altså dybest set med vores tro at gøre. Gennem fristelser af utallige slags prøver Satan at få os til at flytte fokus bort fra Gud. Som en lille del af denne store kamp kan Satan også lade sine dæmoner angribe og endda besætte mennesker. Her viser den åndelige kamp sig pludselig også i noget rent fysisk: mennesker kan få symptomer, der ligner fysiske eller psykiske sygdomme, eller de kan på andre måder opleve forfærdelige ting.

 

 

 

2:
Joh 8,44
Joh 10,10.

Indramning

Jesus havde adskillige konfrontationer med dæmonerne. Samler man det hele sammen, når man frem til nogle klare rammer om de her ting, der ofte kan virke vildt forvirrende.

  • Ramme 1: Jesus er ALTID den stærkeste. Der er aldrig nogen ”kamp”: Jesus smider bare dæmonerne ud! Og han giver sine disciple magt til at gøre det samme. Dette kræver tro fra deres side, og derfor kan det mislykkes. Men vi behøver aldrig være bange for, at dæmonerne kan vinde over os, når vi beder i Jesu navn.
  • Ramme 2: Hvis man definerer en ”kristen” som en person, der er døbt og tror på Jesus, så kan en kristen ALDRIG blive besat. For når den stærkeste bor inden i os, kan dæmonerne ikke komme ind. Derfor er det også så afgørende, at man ikke bare driver dæmonen ud af en besat, men også bagefter opfordrer vedkommende til at få Helligånden ind i sit hjertes ”hus” – for ellers kommer dæmoner igen! (3)
Jesus er ALTID den stærkeste. Der er aldrig nogen ”kamp”: Jesus smider bare dæmonerne ud!

 

 

 

 

3:
Mark 3,22-27
Mark 9,14-28 
Matt 10,1
Matt 12,43-45

En skadelig magt

Danmark har i mange år været omgivet af et stærkt kristent ”beskyttelsesskjold” fordi så mange har været kristne. Men i dag er det så tyndt, at vi oplever flere og flere besættelser. Folk søger efter en ”kraft”, og til at begynde med opfører den sig positivt. Måske helbreder den mig eller giver mig større selvbevidsthed eller stor tilfredsstillelse, eller nye evner. Men efter en tid begynder den mere og mere at tage magten.

Det er ofte virkelig svært at skele mellem personer, der ”bare” er skadet af denne åndelige påvirkning og så personer, der er besat – ligesom det nogle gange er meget svært at skelne mellem personer, der er psykisk syge og personer, der er besat. Derfor skal man altid opsøge erfarne kristne, der har nådegaver til disse ting og ikke selv begynde at ”uddrive dæmoner”, hvis man ikke har erfaring i det.

Kunne du lide denne artikel?