»Tro«

Martin Hunskjær Olsen er arkitekt. Han bor i Tilst ved Århus med sin hustru Judy

At være kristen vil sige, at man tror på Jesus. Men hvad vil det sige at tro på Jesus? Og hvem er Jesus egentlig?

Bibelen fortæller om Jesus. Bibelen har faktisk Jesus som sin hovedperson, sit absolutte omdrejningspunkt. Vil du vide, hvem Jesus er, må du læse Bibelen.

Bibelen indeholder beskrivelser af Jesus, profetier om Jesus, taler og ord af Jesus, og endeligt apostlenes vidnesbyrd om Jesus. Og de tegner billedet af en højst bemærkelsesværdig person.

Det særlige ved Jesus er, at hans budskab i så høj grad handler om hans egen person frem for ideer og teori.

”Du og jeg, Jesus” – ja, du og jeg

Det, Jesus siger, er så radikalt og entydigt, at det er helt umuligt at forholde sig neutralt til ham. Han ønsker, at du aktivt skal komme til ham og tage imod ham som din frelser; alt andet er det samme som en afvisning. Jesus går så vidt, at han siger: ”Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved mig” (Joh. 14,6). Det udelukker altså alle andre religioner, frelsere eller verdensbilleder. Jesus gør krav på at være den eneste.

Baggrunden for dette krav ligger i, hvem Jesus siger, at han er. Han præsenterer sig som ét med den Gud, der har skabt himmelen og jorden. Hans opgave er at skaffe soning for den ondskab og synd, der har plaget jorden siden Adam og Eva. Da han som den eneste rene og hellige døde på korset, skete der et forunderligt pladsbytte, så al synd, der nogensinde er blevet begået og vil blive begået i verden, blev tilkendt ham, og hele hans renhed og hellighed blev tilkendt dem, der tror på ham.

Alt afhænger altså af, om det, Jesus siger, er sandt. Hvis det er sandt, kan Jesus frelse dig fra din synd og give dig evigt liv. Hvis ikke, er verden henvist til at gå sin skæve gang. Det er her, troen kommer ind i billedet.

Troen bliver stor, fordi ham vi tror på, er stor

Tro er i Bibelen defineret som ”fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses”, (Hebr. 11,1). Det kan lyde som en vanskelig præstation, men det er det bestemt ikke. Jesus sammenligner troen med fundamentet på et hus (Matt. 7, 24). Han ønsker, billedligt talt, at være det fundament, du bygger dit liv på.

Du vil måske indvende, at din tro er svag, lille og usikker. Ja, det kan være, men tænk på, at Jesus taler ikke om at være fundament for et stort, smukt og velbygget hus. Det afgørende er ikke, hvordan huset ser ud, men hvor og på hvem, det er funderet. Jesus siger, at en tro så lille som et sennepskorn kan flytte bjerge. Det er altså ikke troens størrelse, det kommer an på, men hvem den retter sig mod, nemlig Jesus.

Hvis du har en bibel, så find Hebræerbrevet og slå op på kap. 7, vers 25. Her kan du så strege ordene ”helt og fuldt” under. Der står nemlig, at Jesus på grund af sin død og opstandelse er i stand til at frelse dig helt og fuldt. Hvis du føler dig tvivlende, usikker, svag og forvirret om din tro, så slå efter i Hebr. 7,25 og tjek om det står der endnu. Og tak så Gud for, at Han har frelst dig helt og fuldt og givet dig evigt liv.

Det er, hvad det vil sige at tro. Og i troen erfarer du 100% sikkert, at det Jesus siger, er sandt.

Læs andre artikler om:

Tro Jesus Frelse Tillid Relation

Kunne du lide denne artikel?

Ressourcer
Kontakt
  • Landsleder
  • Ivan Jakobsen
  • Foreningens adresse
  • Industrivænget 40,
  • 3400 Hillerød
  • 48207660
  • lmbu@lmbu.dk
Følg os