Hvordan tage imod nye?

Sommerferien er slut… LMU starter op igen, og der er kommet nye med

Mange af de nye kommer fra junior-/teenklubben eller lige fra efterskole. Den overgang er ikke let. Derfor kan du her finde lidt inspiration til at blive bedre til at tage i mod de unge nye.

Hvad kan du som leder gøre for at unge fra junior-/teenklubben eller efterskolen får en god opstart i LMU?
Det allervigtigste er den personlige kontakt. Så snart man kender nogen, eller er blevet inviteret personligt, er tærskelen til LMU hurtigt og let blevet meget lavere.

Hvad kan man gøre - inden de er begyndt?
Vær opmærksom på hvem der snart er gammel nok til at starte i LMU. Det ved I, hvis I laver arrangementer sammen med junor-/teenklubben - så kender de jer og I kender dem.
Vær opmærksom på hvem fra jeres lokalområde der går på efterskole det her år
Inviter dem der går på efterskole med på LMU-lejr
Inviter mulige LMU'ere med til sociale arrangementer
Ung Uge er det perfekte sted at kontakte mulige kommende LMU'ere personligt og give dem et program

Hvad kan man gøre - når de er begyndt?
Tag godt i mod dem

Det lyder enkelt, men det betyder i praksis at gøre mere end bare byde velkommen til en LMU-aften. Det er kan godt være, at du skal udskyde snakken med vennerne til et andet tidspunkt for at snakke lidt med den nye? Eller i hvert fald drage vedkommende med ind i jeres samtale. Husk: Den første gang, man er et nyt sted, er afgørende for, om man har lyst til at komme igen.

Det er ingen kunst at få nye til at føle sig velkomne i LMU, men det kræver villighed til at placere sig sammen med dem og snakke med dem.

Til sidst en tommelfingerregel
Tænk på hvad der var godt/skidt da du selv startede i LMU i sin tid. Brug dine egne gode og dårlige erfaringer til at finde ud af, hvad du kan gøre for at nye føler sig velkomne.

Hvordan tage imod nye?
Husk: Den første gang, man er et nyt sted, er afgørende for, om man har lyst til at komme igen